Ciekawostki turystyczne: Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy utworzony został w 1994 (pow. 7953 ha). Położony jest w powiecie wołowskim, na północny zachód od Wołowa, na pograniczu Niziny Śląskiej oraz Wału Trzebnickiego w dorzeczu Jezierzycy, do której wpływa mały prawobrzeżny dopływ Juszka.

Krajobraz rezerwatu nad rzeką Juszką
Novackos; creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

W obrębie PK Doliny Jezierzycy znajduje się rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy (575,11 ha), mający na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny. Na terenie rezerwatu występują w przewadze łęgi jesionowo-olszowe i ols porzeczkowy. Fragmentarycznie zachowane są fitocenozy łęgu wiązowo-jesionowego.

Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy to leśny rezerwat przyrody położony na Wysoczyźnie Rościsławskiej, w dorzeczu Jezierzycy, między miejscowością Wrzosy na wschodzie i Wodnica na zachodzie, około 5 km na północny zachód od Wołowa.

Rezerwat obejmuje: lasy, wody płynące i stojące, grunty leśne oraz łąki śródleśne, o łącznej powierzchni 575,11 ha, utworzony dla ochrony wielu rzadkich gatunków roślin chronionych oraz naturalnych zbiorowisk leśnych. Rezerwat utworzono głównie dla ochrony stanowiska fragmentów lasów łęgowych, zwłaszcza zespołów olsu porzeczkowego i łęgu olszowo-jesionowego, oraz lęgowisk awifauny leśnej i wodno-błotnej.
Rezerwat wyróżnia się dużym skupieniem rzadkich i chronionych gatunków roślin i cennych ptaków, z wieloma drzewami pomnikowymi, lęgowiskami ptaków wodno-błotnych i ostojami zwierząt, oraz znacznym stopniem naturalności występujących tu fitocenoz olsu porzeczkowego i pozostającego z nim w układzie przestrzennym wielkopowierzchniowego łęgu jesionowo-olszowego.

Zachowały się fragmentarycznie fitocenozy łęgu wiązowo-jesionowego. Dęby stanowią ważny element zbiorowisk grądowych, kwaśnej dąbrowy oraz boru mieszanego. Na uboższych i piaszczystych siedliskach rezerwatu, podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Bogata flora rezerwatu obejmuje około 470 gatunków roślin, w tym 21 chronionych.

W parku obserwuje się 45 rzadkich gatunków ptaków lęgowych, 90 gatunków ptaków lęgowych bardziej pospolitych oraz 52 gatunki ptaków odwiedzających ten teren w okresie wędrówek wiosennych, jesiennych i w okresie zimowym. Jezioro w okolicy wsi Wrzosy daje schronienie wielu gatunkom zagrożonych dzikich ptaków, np. bocian czarny, bielik, bąk, kania rdzawa, kropiatka, jak i gatunkom występującym powszechnie. Oprócz ptaków występują także pozostałe grupy zwierząt.

Płazy i gady to m.in.: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, żaba trawna, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Ssaki to m.in.: ryjówka aksamitna, rzęsorek rzeczek, piżmak, borsuk, łasica, jeleń, daniel.

Około 80% powierzchni parku zajmują lasy z przewagą sosny. Występują tu także dęby i modrzewie. Około 15% powierzchni zajmują łąki. W parku znajduje się wiele stanowisk sprzyjających rozwojowi roślinności hydrofitycznej. Są nimi starorzecza, stawy hodowlane (m.in. Stawy na Wrzosach), śródleśne młaki, rowy odwadniające oraz strumienie i cieki. Rzadkimi, a występującymi na terenie parku okazami flory są m.in. kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, długosz królewski, listera jajowata, storczyk szerokolistny, kopytnik pospolity, porzeczka czarna, płucnica islandzka oraz sromotnik bezwstydny.

 Źródło: niezalezna.pl

 

ps
Wczytuję ocenę...
Komentarze (0)

Brak komentarzy. Napisz pierwszy!

Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo