Z miliona na 500 tys. euro dziennie. Tak TSUE obniżył karę pieniężną nałożoną na Polskę

W myśl wydanego dziś postanowienia, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE obniżył kwotę okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę 27 października 2021 roku z miliona do 500 tys. euro dziennie. Sprawa ta dotyczy sporu z Komisją Europejską o reformę sądownictwa.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Zdjęcie ilustracyjne
By Christian Alexander Tietgen - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91975322

W 2021 roku KE wniosła do TSUE skargę przeciwko Polsce o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, mającą na celu stwierdzenie, że określone zmiany w organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce naruszają prawo unijne.

Jak twierdziła KE, zmiany te wprowadziły zakaz badania przez jakikolwiek sąd krajowy spełniania wymogów Unii dotyczących niezawisłości i bezstronności sądów.

W toku trwającego postępowania Polska została zobowiązana postanowieniem wiceprezesa TSUE z 27 października 2021 roku do zapłaty na rzecz KE okresowej kary pieniężnej w wysokości miliona euro dziennie.

Kara została obniżona

10 marca 2023 roku Polska wystąpiła do TSUE z wnioskiem o uchylenie lub, tytułem ewentualnym, o zmianę postanowienia o nałożeniu na nią wspomnianej okresowej kary pieniężnej. Na poparcie tego wniosku Polska podniosła, że w konsekwencji wprowadzenia zmian w prawie zastosowała się w pełni do zobowiązań ciążących na niej na mocy środków tymczasowych.

Wziąwszy pod uwagę działania podjęte przez Polskę, w tym zniesienie Izby Dyscyplinarnej SN, TSUE zdecydował o obniżeniu kwoty okresowej kary pieniężnej. 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#TSUE #Polska #sądownictwo #kara #Unia Europejska

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
az
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo