Koszulka NIEMIECKO - RUSKA SZAJKA TUSKA Zamów już TERAZ!

Szczegóły Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Kiedy złożyć wniosek i kto może się ubiegać o świadczenie?

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Będzie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko. Czy dzieci urodzone przed wejściem ustawy też się „załapią” oraz jaka wówczas będzie wysokość świadczenia? O to zapytaliśmy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Zdjęcie ilustracyjne
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest jednym z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. Wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł. Będzie przysługiwał także osobom które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu z wnioskiem o jego adopcję. Świadczenie wypłacane będzie bez względu na dochód.

Od 12 do 36 miesiąca życia

Zgodnie z projektem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, kapitał będzie przysługiwał rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Projekt ustawy przewiduje dwie opcje wypłaty kapitału – 500 zł przez okres 2 lat lub 1000 zł przez rok. To rodzic będzie decydował w której z tych dwóch wysokości będzie otrzymywać świadczenie.  

Ważne złożenie wniosku w odpowiednim czasie

Niezależnie od wybranej opcji wypłaty, aby uzyskać świadczenie w pełnej wysokości 12 000 zł, rodzic powinien złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w określonym terminie obejmującym okres między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia

– ustaliliśmy w ministerstwie rodziny.

Oznacza to, że rodzice mają aż 5 miesięcy na złożenie wniosku aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości.

Jak się dowiedzieliśmy, w przypadku złożenia wniosku po upływie powyższego okna czasowego, łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia.

Dla kogo świadczenie?

W resorcie zapytaliśmy o dzieci „starsze”. Na kogo będzie przysługiwało świadczenie i w jakiej wysokości.

W kwestii dzieci „starszych”, należy wskazać, że prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwało także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed 1 stycznia 2022 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, w wysokości 500 zł za każdy miesiąc proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia

– usłyszeliśmy.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 projektu ww. ustawy, na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości, o której mowa w art. 5 ust. 3 (tj. 12 tys. zł), pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc począwszy od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, a przypadający przed miesiącem, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

Półtoraroczne dziecko

By bardziej obrazowo przedstawić sprawę, zapytaliśmy w ministerstwie o kapitał na przykładzie dziecka urodzonego 1 czerwca 2020 roku, a więc mającego 18 miesięcy w momencie wejścia ustawy w życie.

Na dziecko urodzone 1 czerwca 2020 roku rodzic będzie mógł uzyskać kapitał opiekuńczy w łącznej wysokości 8500 zł (za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. czyli 17 msc x 500 zł)

– podano nam w resorcie rodziny.

Dodano, że w takim przypadku rodzic także samodzielnie będzie mógł zadecydować czy ww. przypadającą mu proporcjonalnie kwotę kapitału opiekuńczego ZUS wypłaci w częściach po 500 zł, czy po 1000 zł. W przywołanym przez nas przykładzie będzie to 8 x1000 zł + 500zł).
 
Zapytaliśmy, jakie środki zabezpieczono na to świadczenie w budżecie

W ustawie budżetowej na 2022 r. na wypłatę świadczeń w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego zabezpieczono 3 mld 047 mln zł

– poinformowało nas ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Polska

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo