Tajemnice sędziego, agenta Łukaszenki » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Uniwersytet Śląski ukarze dr hab. Ewę Budzyńską. Uczelnia zarzuca jej "brak tolerancji i homofobię"

Skład orzekający Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdecydował o ukaraniu naganą emerytowanej obecnie wykładowczyni tej uczelni dr hab. Ewy Budzyńskiej. Szczegóły uzasadnienia orzeczenia komisji nie są znane.

Michał Bulsa [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Wcześniej rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego zarzucił dr hab. Ewie Budzyńskiej m.in., że formułowała wypowiedzi, opierając się na własnym, narzucanym studentom światopoglądzie o charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie, nacechowane wobec nich co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet, dotyczących m.in. przerywania ciąży.

Orzeczenie nie jest prawomocne. Jeden z członków składu orzekającego zgłosił zdanie odrębne. Szczegóły uzasadnienia orzeczenia komisji, która obradowała na niejawnym posiedzeniu, nie są znane.

Rzecznik Uniwersytetu Śląskiego Jacek Szymik-Kozaczko poinformował w piątek, że aktualnie skład orzekający jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego uzasadnienia orzeczenia, a stronom po jego otrzymaniu będzie przysługiwało odwołanie do komisji wyższej instancji, tj. komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.


Sprawa dyscyplinarna dotycząca dr hab. Ewy Budzyńskiej początek miała w styczniu 2019 r., gdy do wówczas urzędującego rektora uczelni wpłynęła skarga grupy studentów Wydziału Nauk Społecznych. Rektor uczelni niezwłocznie polecił zbadanie sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu prof. Wojciechowi Popiołkowi, który po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających zdecydował w październiku 2019 r. o zawnioskowaniu do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do dr hab. Ewy Budzyńskiej.

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego formalnie zajęła się sprawą w listopadzie 2019 r., gdy wyznaczono pierwszy skład orzekający w sprawie. Pandemia COVID-19 wstrzymała możliwości odbywania rozpraw dyscyplinarnych, a upływ kadencji rektora uczelni prof. Andrzeja Kowalczyka spowodował konieczność wyboru nowego składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich UŚ, a co za tym idzie konieczność powołania nowych składów orzekających w procedowanych sprawach dyscyplinarnych.

Wszyscy członkowie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej wybierani są przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, a komisja jest niezależna od władz rektorskich – jej pracami kieruje przewodniczący, którego wyłączną kompetencją jest powoływanie składów orzekających. Członkowie wspólnoty akademickiej, którzy zasiadają w organach dyscyplinarnych wykonują tą pracę dodatkowo – niezależnie od innych obowiązków naukowych i dydaktycznych.

Wystąpienia w obronie prof. Budzyńskiej sformułowała m.in. Akcja Katolicka, a także Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, a ówczesny wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ocenił, że przypadek prof. Budzyńskiej pokazuje tendencje do ograniczania wolności myśli, słowa i badań naukowych.

Katowicka prokuratura prowadziła też postępowanie po zawiadomieniu, które w tej sprawie złożyła osoba prywatna, niemająca związku ani z wykładowczynią, ani ze studentami, po ówczesnych doniesieniach prasowych o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym wobec wykładowczyni. Prowadzone było w sprawie domniemanego fabrykowania dowodów przeciw Ewie Budzyńskiej i zostało dwukrotnie umorzone. Decyzję tę podtrzymał sąd.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#dr hab. Ewa Budzyńska #Uniwersytet Śląski

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Albicla.com@OlekMimier
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo