Z OSTATNIEJ CHWILI
Polskie piłkarki ręczne po porażce z Danią 22:32 straciły szanse na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata • • •

„GP” ujawnia treść odtajnionego szyfrogramu rządu Jana Olszewskiego. Co wynika z jego treści?

W najnowszym numerze tygodnika "Gazeta Polska" ujawniono treść odtajnionego szyfrogramu premiera Jana Olszewskiego z 21 maja 1992 r. Jest on adresowany do przebywającego w Moskwie Lecha Wałęsy, ówczesnego prezydenta RP, i dotyczy kształtu umowy polsko-rosyjskiej. O tym dokumencie, jak i całości publikacji prof. Sławomira Cenckiewicza mówił dziś w programie #Jedziemy red. Michał Rachoń.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
O tym dziś w "Gazecie Polskiej"
Zrzut ekranu (TVP Info)

W najnowszym wydaniu "Gazety Polskiej" dr hab. Sławomir Cenckiewicz w tekście "Utrącenie pierwszego resetu" ujawnia treść odnalezionego w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i odtajnionego dokumentu z 21 maja 1992 r. podpisanego przez premiera Jana Olszewskiego i skierowanego do przebywającego w Moskwie Lecha Wałęsy.

Dokument przedstawił również dzisiaj w swoim programie "#Jedziemy" Michał Rachoń.

Szyfrogram dotyczy projektu traktatu między RP a Federacją Rosyjską przedstawionego przez ówczesnego MSZ, Krzysztofa Skubiszewskiego, głównie w zakresie uregulowania "majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski" oraz "sprzedaży mienia ruchomego wojsk FR".

"Rada Ministrów, po dyskusji: 1/ zdecydowała o potrzebie wynegocjowania ze Stroną rosyjską wspólnego oświadczenia w sprawie potwierdzenia potrzeby przezwyciężenia tragicznego dziedzictwa historycznego narodów polskiego i rosyjskiego, wiążącego się z moralną odpowiedzialnością za zbrodnie stalinowskie popełnione przez siły totalitarne byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, upoważniając Prezydium Rządu do opracowania, w trybie pilnym, treści tego dokumentu; w przypadku braku możliwości negocjowania oświadczenia dwustronnego - Rada Ministrów opowiedziała się za przedłożeniem Stronie rosyjskiej oświadczenia jednostronnego"

–  czytamy w dokumencie.

W drugim punkcie dokumentu rządu Jana Olszewskiego, który informował Lecha Wałęsę, że polski rząd nie zgadza się na zapisy i na zasady powstania - co wynika z umowy - aby na przestrzeniach, które opuszcza rosyjska armia, stworzenie w miejscach, gdzie Rosja utrzymywała jeszcze swoje bazy wojskowe - spółek, które kontrolowany byłyby przez Rosję. 

Jak wskazuje Michał Rachoń - w szyfrogramie czytamy, że "konieczne jest podpisanie porozumienia"

"Akceptując wielokrotnie deklarowane stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o konieczności jednoczesnego podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy i Układu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską w sprawie wycofania wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polska, uznała za konieczne skreślenie art. 7 w projekcie Protokółu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uregulowaniu majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej ze Stroną rosyjską porozumienia w tej kwestii - Rada Ministrów opowiedziała się za nie podpisywaniem tego dokumentu".

– brzmi drugi fragment dokumentu.

Dziennikarz przypomniał fragment wczorajszej rozmowy z marszałkiem seniorem - Antonim Macierewiczem - ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych - właśnie na ten temat.

"4 czerwca 1992 rok to było dążenie do obalenia pierwszego demokratycznego rządu RP, rządu demokratycznego Jana Olszewskiego, dlatego że ten rząd nie zgodził się na to, by Rosja kontrolowała nadal Polskę przez objęcie dawnych baz rosyjskich kontrolą swoich służb specjalnych. Na to się nie zgodziliśmy wówczas, dlatego rząd został obalony"

– mówił Macierewicz na antenie TVP Info.

"Ta sprawa, a także związana z nią realizacja uchwały o ujawnieniu sowieckiej agentury spowodowała odwołanie pierwszego demokratycznego polskiego rządu po okresie okupacji sowieckiej" - wskazał red. Rachoń.

Poniżej prezentujemy treść szyfrogramu:

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Gazeta Polska ##Jedziemy #Michał Rachoń #Polska #dokument

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

 

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Anna Zyzek,Michał Dzierżak
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo