Koszulka NIEMIECKO - RUSKA SZAJKA TUSKA Zamów już TERAZ!

Polska wygrała w TSUE z Komisją Europejską

Polska wygrała przed TSUE sprawę z KE w kwestii zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne – poinformował resort finansów.

fot. Razvan Orendovici from United States - Court of Justice of the European Commission, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34956632

31 marca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie (C-139/20, Komisja przeciwko RP). TSUE oddalił skargę Komisji Europejskiej i obciążył ją kosztami postępowania, co oznacza, że Trybunał nie uznał argumentów KE – poinformował resort finansów.

Przypomniano, że 16 marca 2020 r. wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości UE skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. KE zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy 2003/96/WE. Komisja zakwestionowała przepisy krajowe, na mocy których zwolnione z akcyzy są wyroby energetyczne wykorzystywane przez zakłady energochłonne objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Komisja twierdziła, że zakłady energochłonne – aby kwalifikować się do zwolnień na podstawie tej dyrektywy – muszą wprowadzić w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub efektywności energetycznej innych niż cele unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

„Polska konsekwentnie argumentowała, że przepisy dyrektywy 2003/96/WE nie wykluczają ze zwolnienia zakładów energochłonnych, objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, i w związku z tym Polska prawidłowo implementowała prawo UE”

– podano w informacji MF.

Resort przypomniał, że stanowisko Polski w sprawie potwierdziła już opinia Rzecznika Generalnego. Uznał on, że przepisy dyrektywy 2003/96/WE nie wykluczają ze zwolnienia od akcyzy zakładów energochłonnych, objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Tym samym Rzecznik Generalny uznał, że opinia Komisji nie udowadnia, że Polska naruszyła przepisy dyrektywy w tym zakresie.

To stanowisko potwierdził w czwartek TSUE, który stwierdził, że nie znajduje oparcia w brzmieniu przepisu dyrektywy 2003/96 twierdzenie Komisji, że pojęcie „systemu zezwoleń handlowych”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. b) i art. 17 ust. 4 dyrektywy 2003/96, należy interpretować w ten sposób, że odnosi się ono jedynie do systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej ponad to, co wynika z funkcjonowania innych obowiązkowych systemów.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
md
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo