Arsen na terenie Zagłębia Miedziowego w normach. Mieszkańcy i środowisko – całkowicie bezpieczni

W Zagłębiu Miedziowym nie ma żadnego zagrożenia – ani dla mieszkańców, ani dla środowiska naturalnego – występowaniem arsenu na terenie działania KGHM Polska Miedź S.A. To jednoznaczna opinia ekspertów, którzy przeanalizowali raport GIOŚ i dostępne dane. „Od lat skutecznie redukujemy nasz wpływ na najbliższe otoczenie. W zakresie działań proekologicznych należymy do grona liderów” – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes miedziowej spółki.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Huta Miedzi Głogów
kghm.com

Pod koniec czerwca opublikowany został raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w którym przedstawiono wyniki badań m.in. ze stacji w Głogowie i Legnicy, dotyczące potencjalnego przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu. Wprawdzie nie było mowy o jakimkolwiek realnym zagrożeniu, ale niektóre media wykorzystały zawarte w dokumencie tezy do podniesienia zbędnego alarmu. Czym mogły wzbudzić niepokój wśród mieszkańców regionu.

Dlatego - chcąc „dmuchać na zimne” - zwołane zostało posiedzenie Rady Medycznej KGHM, w którego trakcie przeanalizowano zasadność obaw związanych z występowaniem arsenu w Zagłębiu Miedziowym, a także potencjalnym, choć wyłącznie hipotetycznym, jego wpływem na otoczenie. Wnioski są jednoznaczne.

Eksperci prostują fake newsy

Eksperci przytoczyli powszechnie znane fakty, które jednak w zaistniałej sytuacji warto ponownie przytoczyć, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Potwierdzili, iż na terenie działalności KGHM arsen wprawdzie występuje, ale nie w takim stężeniu w jakim mogłoby to stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia, czy życia mieszkańców. Ani zaszkodzić środowisku naturalnemu.

Równocześnie zaapelowali o odpowiedzialność i rozwagę podczas dyskusji na tak wrażliwy temat, niepowielanie niesprawdzonych informacji, a tym bardziej wyciągania z nich nieuprawnionych wniosków.

„Dyskusje trzeba prowadzić merytorycznie, a to medialne zamieszanie jest głęboko niemerytoryczne. Wszystkie pogłębione analizy, które prowadzimy od wielu lat – na dużą skalę – mówią o paru rzeczach, które są kompletnie inaczej przedstawiane niż obecnie w mediach. Wszystkie chorobotwórcze działania arsenu istnieją, ale w warunkach ekspozycji środowiskowej kompletnie innej od tego, co mamy w Zagłębiu Miedziowym”

– powiedział prof. Jan Lubiński, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego UM w Szczecinie i Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych.

Podkreślił, że arsen do organizmu człowieka dostarczany jest przede wszystkim ze spożywanej żywności, a tylko w dwóch procentach pochodzi z powietrza.
Na dodatek nie brakuje kuriozalnych przeinaczeń pokazujących brak znajomości tematu u osób, które się nim nagle zajęły.

„Często w przekazach medialnych podawane jest, że „arsen śmierdzi”; tymczasem arsen jest gazem bezwonnym, on nie śmierdzi” – dodał prof. Lubiński.

„Publikacje medialne dotyczące arsenu w Zagłębiu Miedziowym, które ostatnio się ukazały świadczą o braku wiedzy autorów, którzy je umieszczali. Nie straszmy, podajmy rzetelne, prawdziwe dane. Dane skonsultowane z osobami, które się tym zajmują”

– oceniła Beata Janasik prof. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Ważne są precyzyjne informacje

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10.

Ponieważ w tak istotnej sprawie, która może wzbudzić zrozumiały niepokój mieszkańców regionu, szczególnie ważne są precyzyjne informacje, dlatego KGHM Polska Miedź S.A. przekazał:
- powiadomienia te uzyskały poziom 1, czyli najniższy w trójstopniowej skali ostrzegania, dla którego przewiduje się działania krótkoterminowe jedynie o charakterze informacyjnym i nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców;
- w powiadomieniu GIOŚ mowa jest o potencjalnym ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego, a nie o stanie faktycznym. Z analiz danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska aktualnie wynika, że uśredniona wartość arsenu w pyle PM10 na stacjach pomiarowych w Legnicy i Głogowie dla roku 2023 jest poniżej wartości docelowej ustalonej na poziomie 6 ng/m3;
- powiadomienia dotyczą poziomu docelowego, a nie poziomu dopuszczalnego. Poziom docelowy oznacza stężenie substancji, które ma być osiągnięte w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość. W przypadku arsenu, bazno(a)pirenu, kadmu, niklu, mówimy o wartości docelowej uśrednionej do roku kalendarzowego.

Innowacje, bezpieczeństwo, proekologia…

Reakcja na to co się wydarzyło po publikacji raportu GIOŚ była zdecydowana, bo KGHM Polska Miedź S.A od dawna bardzo dużą uwagę przykłada do bezpieczeństwa. Nie tylko w kwestii warunków pracy, ale spółka jest również innowatorem wdrażającym przyjazne otoczeniu technologie i rozwiązania biznesowe. Przestrzega międzynarodowych norm środowiskowych oraz współpracuje z władzami na rzecz podnoszenia standardów mających na celu jeszcze lepszą ochronę zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych w Zagłębiu Miedziowym.

Przejawia się to nie tylko w deklaracjach, ale realnych działaniach na rzecz środowiska, które są zauważane nawet przez ekspertów na świecie.
- KGHM jako jedyna firma z Polski, znalazła się w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Została doceniona spośród ponad 6 tysięcy podmiotów z całego świata;
- realizuje Politykę Klimatyczną i Politykę Środowiskową. Od 2017 roku KGHM realizuje program BATas – co doprowadziło już do 79% spadku (w roku 2021) emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do roku 2010 oraz zmniejszenia wskaźnika emisji arsenu z produkcji hutniczej w roku 2022 o 77% w porównaniu do roku 2018;
- w tym roku, spółka uruchomiła Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica. Nowy węzeł na instalacji SOLINOX praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie głównie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. Koszt inwestycji wyniósł blisko 120 mln zł;
- spółka cały czas inwestuje w technologię o najwyższych światowych standardach, które minimalizują oddziaływanie na środowiska.

„W KGHM przywiązujemy ogromną wagę do stosowania najnowocześniejszych technologii w procesach produkcyjnych. Od lat skutecznie redukujemy nasz wpływ na najbliższe otoczenie i działamy z pełnym zaangażowaniem. W Hucie Miedzi Legnica dzięki węzłowi na instalacji SOLINOX wyeliminowaliśmy emisje arsenu i rtęci do powietrza. W zakresie działań proekologicznych należymy do grona liderów”

– zapewnił Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 Źródło: Niezalezna.pl

 

#arsen #KGHM Polska Miedź #bezpieczeństwo #ochrona środowiska

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Grzegorz Broński
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo