Tajemnice sędziego, agenta Łukaszenki » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

NASZ NEWS: Polacy korzystają z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wiemy, ile pieniędzy zostało jeszcze do wzięcia

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Jak dowiedziała się Niezalezna.pl, Polacy korzystają z Funduszu. W pierwsze dwa dni tego roku podpisano 54 umowy – to niemal tyle, ile przez połowę 2021 roku. Z kolei rok 2022 okazał się rekordowy pod tym względem. Zawarto wówczas 8674 umowy – wzrost o 6900 proc. rok do roku!

Aleksiej Witwicki/Gazeta Polska

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to realna pomoc dla kredytobiorców. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy.

Maksymalne wsparcie z funduszu wynosi 2 tys. zł miesięcznie i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone może zostać aż 22 tys. zł.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 poz. 298).

Jak ustaliliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje FWK, w roku 2015 nie została podpisana żadna umowa. W 2016 było ich 481, w 2017 – 278, w 2018 – 129, w 2019 – 59, w 2020 – 214.

6 mln zł w 2021 r., 553 mln zł w 2022 r.

W 2021 roku pomoc przyznano 125 kredytobiorcom na łączną kwotę 6 192 672,9 zł. Jak wynika z uzyskanych przez nas danych BGK, w minionym roku wsparcie otrzymało 8674 osoby. Wartość udzielonej pomocy wyniosła ponad 553 mln zł. To wzrost o 6939 proc!

Gwałtowny wzrost osób zgłaszających się po pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nastąpił w marcu, zaraz po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Najwięcej umów podpisano w lipcu – było ich 1829 na kwotę ponad 117,7 mln zł.

Pod koniec lipca ub. r. weszły w życie wakacje kredytowe, umożliwiające zawieszenie spłat rat kredytu mieszkaniowego nawet na 8 miesięcy (sierpień i wrzesień 2022, 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.). Wówczas liczba osób zgłaszająca się po wsparcie zaczęła się zmniejszać.

W sierpniu odnotowano spadek podpisanych umów (1246), we wrześniu było ich 907, a w październiku i listopadzie po około 520. W grudniu liczba ta nieznacznie wzrosła do 610.

Dwa dni nowego roku

Jak ustaliliśmy, w pierwszych dniach nowego roku, do 03 stycznia 2023 r. włącznie, zawarto z BGK 54 umowy o wartości ponad 3.5 mln zł.

Budżet FWK?

Dowiedzieliśmy się, że wolne środki w ramach FWK wynoszą ponad 1,4 mld zł.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać:

  •     osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet
  •     osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Warunki uzyskania wsparcia

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

  •     w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
  •     kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  •     miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  1.     w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł);
  2.     w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę).

 Źródło: niezalezna.pl,

 

#Polska #wojna #Ukraina

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo