Setki tysięcy imigrantów wjadą do Polski. Dziesiątki milionów do Europy » czytaj więcej w Gazecie Polskiej! Więcej »

Ekipa Tuska chce sparaliżować polskie sądy. Sędziowie RP: To zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli!

Sędziowie RP (organizacja zrzeszająca sędziów i broniąca - wbrew radykalnie antypisowskim stowarzyszeniom - reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę) wystosowali specjalną petycję do wszystkich Polaków. - Sprzeciwiamy się pojawiającym się w przestrzeni publicznej oraz medialnej postulatom uznania za nieważne powołań sędziów i asesorów sądowych, powołanych do pełnienia urzędu po 2018 roku - czytamy.

Sędzia toga akta
Filip Błażejowski - Gazeta Polska

Podczas listopadowego posiedzenia plenarnego Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła uchwałę w obronie nieusuwalności sędziów. Podkreślono w niej, iż Rada z niepokojem odnotowuje pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty złożenia z urzędu znacznej części sędziów, a niektóre z tych zapowiedzi represji formułowane są lub inspirowane przez samych sędziów.

KRS oceniła, że takie wypowiedzi należy postrzegać w kategoriach nawoływania do łamania Konstytucji, a w szczególności jej art. 180 ust. 1 i art. 178 ust. 1. Podkreśliła ona, że należy stać na straży nieusuwalności sędziów i wyraziła przy tym głęboką dezaprobatę wobec wszelkich prób podważania statusu sędziego i naruszania zasad nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej. 

Dzisiaj Sędziowie RP, właśnie w sprawie zachowania konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów, wystosowali specjalną petycję do wszystkich Polaków.

Ta zasada jest, wskazują, "fundamentalną gwarancją ochrony Polek i Polaków przed prawnym chaosem".

Poniżej przytaczamy treść petycji:

My niżej podpisani, stanowczo sprzeciwiamy się pojawiającym się w przestrzeni publicznej oraz medialnej postulatom uznania za nieważne powołań sędziów i asesorów sądowych, powołanych do pełnienia urzędu po 2018 roku.

Podkreślamy, że wszystkie propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości muszą respektować zasady konstytucyjne i szanować prerogatywy Prezydenta RP, który jest jedynym organem władnym do powoływania sędziów. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań niezgodnych z Konstytucją i niemożliwych do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa. Próba podważenia kilku tysięcy nominacji sędziowskich spowoduje trudny do wyobrażenia chaos prawny i będzie stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, a nawet wręcz dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Mamy świadomość, że wbrew  wypowiedziom polityków i niektórych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, podważenie statusu kilku tysięcy sędziów, nieuchronnie doprowadzi do podważenia wydanych przez nich blisko 6 milionów orzeczeń, które rozstrzygały ważne ludzkie sprawy. Nie zgadzamy się, aby w ten sposób narażać na szwank interesy obywateli, w imię partykularnych celów niektórych polityków i przedstawicieli części środowiska sędziowskiego. 

Wzywamy Sejm i Senat do niepodejmowania działań ustawodawczych lub innych, które miałyby prowadzić do bezprawnego podważania nominacji sędziowskich, a w konsekwencji - do wywołania chaosu prawnego w państwie. Jednocześnie zwracamy się do Pana Prezydenta oraz Krajowej Rady Sądownictwa o przeciwstawienie się tym szkodliwym projektom jako rażąco sprzecznym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Źródło: niezalezna.pl

 

#sędziowie RP #wybory 2023 #KRS #opozycja #petycja #sprzeciw

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Magdalena Żuraw
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo