Wojna w PSL zagrozi Tuskowi » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Lekcje religii na celowniku Nowackiej. Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych: To segregacja osób wierzących

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole - piszą w oświadczeniu opublikowanym przez Konferencję Episkopatu Polski Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych. W dokumencie o nazwie "Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN" wskazali na krzywdzące uczniów oraz rodziców aspekty zmian forsowanych przez resort Barbary Nowackiej. Podkreślili, że część elementów planu to dyskryminacja, segregacja i nietolerancja wobec osób wierzących".

Barbara Nowacka
Konrad Falecki - Gazeta Polska
"Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii"

– czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Zmiany z pominięciem Konstytucji

Autorzy dokumentu podkreślili, że "wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych". - Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków - podkreślono.

"Dyskryminacja osób wierzących"

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych podkreślili, że forsowana przez MEiN możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych to forma "nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii". - Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji - zaznaczono.

W oświadczeniu czytamy również, że nie wliczanie ocen z religii do średniej ocen "w sposób rażący godzi w podstawowe zasady dydaktyczne". - Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów - zaznaczono.

Autorzy odnieśli się również do planów umieszczenia lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć. Zaznaczyli, że to dyskryminacja, segregacja i nietolerancja wobec osób wierzących. - Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela - dodali. W dokumencie wyrażono również sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Respektowanie praw obywateli

"Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów"

– zaznaczono w oświadczeniu.

Dyrektorzy zaznaczają, że organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ponadto jest to też ułatwienie dla rodziców, którzy mieliby trudności z doprowadzeniem dzieci na zajęcia przy parafii.

"Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących"

– podkreślono.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres kancelarii ministerstwa edukacji.


 Źródło: niezalezna.pl, Konferencja Episkopatu Polski

 

#religia #lekcje religii #KEP #MEiN

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Wczytuję ocenę...
Wideo