Tortury zemstą za naruszenie wpływów » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Cudzoziemcy wciąż próbują nielegalnie dostać się do Polski

W raporcie z minionej doby, Straż Graniczna poinformowała o kolejnych 61 cudzoziemcach, którzy próbowali wczoraj dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Indii, Syrii i Somalii. 14 z tych osób na widok polskich służb zawróciło na Białoruś.

Granica polsko-białoruska
twitter.com/@Straz_Graniczna

Zatrzymany został też kolejny tzw. kurier - to obywatel Gruzji, który przewoził czterech nielegalnych migrantów pochodzących z Pakistanu i Afganistanu - poinformowała SG dziś rano na platformie X (dawniej Twitter).

Od początku roku, w związku z przemytem ludzi przez odcinek granicy z Białorusią, za który odpowiada Podlaski Oddział SG, zatrzymanych zostało prawie pół tys. osób podejrzanych o pomocnictwo lub organizację takiego nielegalnego przekraczania granicy. To głównie właśnie tzw. kurierzy, przyjeżdżający po odbiór migrantów.

Według danych SG, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 22 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys. a w październiku - 2 tys. prób. Od początku listopada takich prób było 315.

Nielegalni migranci zatrzymani w tym roku przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG pochodzili z ponad 50 krajów.


Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

SG szuka wykonawcy zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych; centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie. Przetarg na inwestycję ma być rozstrzygnięty w połowie listopada, by prace mogły ruszyć jeszcze w tym roku.

Również w tym roku SG chce wyłonić w przetargu wykonawcę bariery elektronicznej na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w województwie podlaskim. Tu prace miałyby ruszyć w 2024 r.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#straż graniczna #Polska #Białoruś #cudzoziemcy #granica #bezpieczeństwo

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

az
Wczytuję ocenę...
Wideo