Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Dyrektywa 2024/1346 - wstrząsająca lektura azylowa. Imigranci mogą mieć lepiej, niż obywatele kraju UE

Bruksela przyspiesza z polityką migracyjną. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod koniec maja pojawił się szereg dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, mające na celu ograniczenie zjawiska wtórnej migracji. Zatrzymanie migrantów w pierwszym kraju, do którego nielegalnie się przedostali, ma zapewnić wyrównanie pomocy socjalnej w całej Wspólnocie. Słowem - w sile nabywczej migrantowi ma być w Polsce tak samo dobrze jak w Niemczech czy we Francji. Ponadto - jak pisze Jacek Saryusz-Wolski - wypłaty te mogą odbiegać od warunków życia obywateli danego kraju.

Migranci
fot. Filip Blazejowski - Gazeta Polska

Szeroka zgoda Unii Europejskiej ws. radykalnych zmian w polityce azylowej Wspólnoty właśnie się urzeczywistnia. Pod koniec maja w dzienniku urzędowym pojawił się szereg rozporządzeń i dyrektyw Parlamentu Europejskiego, zawierający radykalne zmiany w polityce migracyjnej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1346

To jeden z wielu dokumentów. Określa on normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Na początku czytamy, że nowa polityka powinna „być regulowana zasadą solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności”.

Jak tłumaczy Jacek Saryusz-Wolski, punkt 11. dyrektywy oznacza, że „imigranci mogą dostawać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju, i to dodatkowo na tychże obywateli koszt”. Ostrzega, że „może to stworzyć sytuacje zapalne”.

Dalej wprost czytamy, że wdrażana polityka ma na celu ograniczenie wtórnego przemieszczania się migrantów.

By temu zapobiec, Bruksela proponuje, by „ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich”.

„Zharmonizowane unijne przepisy dotyczące dokumentów, jakie mają być wydawane osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową, powinny przyczyniać się do utrudniania tym osobom przemieszczania się w niedozwolony sposób wewnątrz Unii”

- czytamy w innym punkcie.

Osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową nie przysługuje prawo wyboru państwa członkowskiego” - czytamy dalej.

Rozporządzenie legalizuje „pushbacki’ w ramach Unii:

„W celu zapewnienia dobrego funkcjonowania WESA (Wspólny Europejski System Azylowy -red.), w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową uciekła i bez zezwolenia udała się do innego państwa członkowskiego, konieczne jest szybkie przekazanie tej osoby do państwa członkowskiego, w którym osoba ta jest zobowiązana przebywać”.

Autor rozporządzenia zatroszczył się też o finanse migranta: „szczególne potrzeby tej osoby w zakresie przyjmowania. Od osób ubiegających się o ochronę międzynarodową nie powinno się wymagać pokrycia całości lub części kosztów niezbędnej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy opieka zdrowotna jest bezpłatna dla obywateli danego państwa członkowskiego. Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową nie powinny być zobowiązane do zaciągania pożyczek w celu pokrycia kosztów warunków przyjmowania”.

 Źródło: niezalezna.pl, X

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

am
Wczytuję ocenę...
Wideo