Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

MSZ odpowiada na manipulacje i fałszywe informacje. Setki tysięcy migrantów? To nieprawda

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało obszerny komunikat dotyczący procesu wizowego. To odpowiedź na fałszywe informacje i manipulacje, jakie pojawiły się w niektórych mediach w kontekście tzw. "afery wizowej". - Nie jest prawdą, że MSZ sprowadził setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki - poinformował resort spraw zagranicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37535839

Ile wiz do Polski wydano?

Ze statystyk MSZ, które pokazano w komunikacie wynika, że przez ostatnie 30 miesięcy wydano 1 951 176 wiz (krajowych i Schengen), z czego 990 116 dla obywateli Ukrainy, 586 171 dla Białorusinów i 374 889 dla pozostałych krajów. 

Warto dodać, że w ciągu ostatnich lat znacznie spadła liczba wydanych wiz dla Rosjan. Jeszcze w 2012 roku 20 proc. wydawanych wiz stanowiły te dla obywateli Federacji Rosyjskiej - 10 lat później było to już tylko 2 procent

Pojawiły się też informacje, że "Polska jest liderem UE w wydawaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen". MSZ twierdzi, że to nieprawda i podaje statystyki: Polska jest na 15. miejscu wśród krajów UE pod względem liczby wydanych wiz Schengen w ubiegłym roku. "Liderami" są Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy.

MSZ prostuje kolejne informacje:

  • Nie jest prawdą, że nasi partnerzy z UE wykazali, że na poziomie polskich służb konsularnych dochodzi do nieprawidłowości skutkujących masowym wydawaniem wiz, które umożliwiają dostanie się do strefy Schengen cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie występuje zagrożenie terrorystyczne.
  • Nie jest prawdą, że Polska oddała całą techniczną obsługę prowadzenia wniosku wizowego firmie zewnętrznej oraz, że firmy pośrednictwa wizowego pełniły rolę urzędników konsularnych.
  • Nie jest prawdą, że przed polską ambasadą w kraju afrykańskim stało stanowisko z oficjalnymi podstemplowanymi dokumentami.

Wizy do Polski. Po pierwsze - bezpieczeństwo

Resort dyplomacji wskazuje, że "w polskiej polityce wizowej absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli RP". 

"Każdy wniosek o wydanie wizy oceniany jest pod kątem ryzyka migracyjnego. Jest to ocena indywidualna pod kątem samego cudzoziemca oraz celu ubiegania się o wizę i warunków, na jakich wjazd i pobyt cudzoziemca miałby być realizowany, a także zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia publicznego" - czytamy w komunikacie.

Tylko cudzoziemcy wobec których nie występują żadne podstawy do odmowy wydania wizy otrzymują wizy. Przechodząc na grunt wiz wydawanych w celu pracy – nie każdy cudzoziemiec, dla którego wydano zezwolenie na pracę uzyskuje wizę. Podobnie, jak nie każdy cudzoziemiec, który ubiega się o wydanie wizy w celu turystycznym taką wizę uzyska.

– czytamy.

Na potwierdzenie tych danych tabela procentowa odmów wiz: w 2012 r. wskaźnik odmów wiz wynosił poniżej 5 proc., w 2022 r. osiągnął 26 proc. "Wobec tego należy z całą stanowczością podkreślić, że nie jest prawdą, że osoby aplikujące o wizę otrzymywały ją bez jakiegokolwiek sprawdzenia" - wskazuje MSZ.

Tabelka odmowy wizfot. / MSZ

MSZ: Nieprawdziwe informacje ośmieszają też media

MSZ podkreśla też, że nie jest prawdą, iż konsulowie otrzymywali polecenia z Centrali MSZ dotyczące wydawania wiz. Decyzja w przedmiocie wydania albo odmowy wydania wizy jest suwerenną decyzją konsula. 

- Przedstawiciele kierownictwa MSZ nie mają uprawnień do polecania konsulom wydania konkretnej decyzji wizowej. Konsul jest organem uprawnionym do podejmowania suwerennej decyzji w sprawach wiz dla cudzoziemców. Minister Spraw Zagranicznych nie ma możliwości uchylenia, czy modyfikacji decyzji konsula w indywidualnych sprawach wizowych - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca się z uprzejmą prośbą o nierozpowszechnianie nieprawdziwych i przekłamanych informacji. Pojawiające się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie komentarze świadczą o braku elementarnej znajomości prawa oraz wiedzy nt. procesów wizowych. Przekazywanie m.in. nieprawdziwych informacji dot. wydanych wiz oraz pochodzeniu aplikujących przy ogólnie dostępnych danych przeczących nim, ośmieszają zarówno osoby je wypowiadające jak również media je powielające.

– zakończono.

Szczegółowe dane dotyczące procesu wizowego znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 Źródło: niezalezna.pl

 

#MSZ #wizy do Polski

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
mk
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo