Setki tysięcy imigrantów wjadą do Polski. Dziesiątki milionów do Europy » czytaj więcej w Gazecie Polskiej! Więcej »

Koalicja chaosu pozytywnie zaopiniowała komisję śledczą ds. Pegasusa

Sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. Pegasusa wraz z poprawkami. Przyjęte poprawki zgłoszone zostały przez Koalicję Obywatelską. Odrzucono poprawkę PiS przewidującą rozszerzenie zakresu czasowego badania spraw przez komisję śledczą.

Obrady Sejmu RP
Anna Strzyżak - Kancelaria Sejmu

We wtorek sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Marek Ast (PiS) w imieniu klubu złożył poprawkę rozszerzającą zakres czasowy badania spraw przez komisję śledczą. Zgodnie z zaproponowaną poprawką PiS komisja śledcza miałaby badać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej od dnia 16 listopada 2007 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Poprawka ta nie uzyskała poparcia komisji. Poseł Ast zgłosił ją jako wniosek mniejszości.

Poprawki totalnych 

Podczas komisji pozytywnie zaopiniowane zostały poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. Jedna z nich dotyczy artykułu 1. projektu uchwały, mówiącego o powołaniu komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celnoskarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Zmiana KO - jak poinformował poseł Robert Kropiwnicki (KO) - przewiduje dodanie po wyrazach: "organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej" wyrazy "organy powołane do ścigania przestępstw i prokuratura".

Kolejna poprawka zakłada, że w ustępie 2. artykułu 1., zdanie "Przez czynności operacyjno-rozpoznawcze należy rozumieć kontrolę operacyjną", zostanie uzupełnione przez sformułowanie: "realizowaną za pomocą oprogramowania Pegasus lub podobnego oprogramowania służącego inwigilacji".

"Intencją poprawki, jest - jeżeli były inne oprogramowania, inne wersje, by komisja również miała uprawnienia do ich badania w takim samym zakresie. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, jakie dokładnie były to narzędzie, od kogo pochodziły, i jak one były nazywane" - podkreślił Kropiwnicki.

Ustęp 1. artykułu 2., ma - po poprawce KO - uzyskać brzmienie: "Zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości zakupu oprogramowania Pegasus lub podobnego oprogramowania służącego inwigilacji, umożliwiających przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w szczególności działań podjętych w tym celu przez członków Rady Ministrów, zwłaszcza przez ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, a także prokuratora służby specjalnej, Policji oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, w tym szefa CBA Ernesta Bejdę".

"Sensem jest doprecyzowanie (...), żeby nie było wątpliwości, kogo i w jakim zakresie to dotyczy" - podkreślił Kropiwnicki.

To nie wszystko 

Kolejna zmiana, w ustępie 2 artykułu 2., spowoduje zastąpienie zdania: "innych narzędzi technicznych" na "podobnego oprogramowania służącego inwigilacji". "Chcemy doprecyzować, że nie chodzi o wszelkie narzędzia typu imadło czy kombinerki, ale że chodzi o oprogramowanie służące inwigilacji" - wskazał poseł KO.

W 3. ustępie art. 2 wprowadzono drobną techniczną zmianę. W zdaniu "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus stosowanych wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podejmowanych przez członków Rady Ministrów" itd., doprecyzowano, że "w szczególności przez członków Rady Ministrów" itd..

W tym samym ustępie zastąpiono wyrazy "prokuratury i organy powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych", sformułowaniem: "a także prokuraturę, służby specjalne i policję oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych".

W art. 2, ustępie 4. mowa jest m.in. o ustaleniu liczby zastosowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczyły będące następstwem decyzji członków Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów (...).

KO zaproponowało zmianę zdania "bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczyły, będące następstwem decyzji" na: "wobec obywateli w następstwie decyzji i wpływów". Dalej - po wyrazach "członków Rady Ministrów" dodano wyrazy "w szczególności przez". Sformułowanie: "prokuraturę i organy powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych" zastąpiono wyrazami: "a także prokuraturę, służby specjalne, policję oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych".

Ustęp 5. artykułu 2., w którym mowa o ustaleniu osób, wobec których były podejmowane czynności operacyjno-rozpoznawcze, m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus, w sposób nieprawidłowy, nielegalny lub niecelowy, doprecyzowano na końcu, że "przez członków Rady Ministrów, prokuraturę, służby specjalne i policję, oraz organy powołane do ścigania przestępstw - w tym skarbowych, w szczególności szefa CBA, szefa ABW, szefa służby wywiadu wojskowego, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, komendanta głównego Policji, komendanta głównego Straży granicznej, prokuratura generalnego, prokuratora krajowego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

Podobne doprecyzowanie zaproponowano w ustępie 6 - w zdaniu: "ustalenie czy miały miejsce przypadki naruszenia lub nadużycia podstaw prawnych lub faktycznych stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez, na polecenie, za zgodą lub wiedzą członków Rady Ministrów" uściślono, że "w szczególności przez członków RM", a wyrazy "prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych" zastąpiono wyrazami: "także prokuraturę, służby specjalne, policję oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych".

Ustęp 7. artykułu 2., mówiący o "ustaleniu tożsamości osób, które dopuściły lub mogły dopuścić do nielegalnego ujawnienia danych na temat zainteresowań polskich służb specjalnych obcym wywiadom, poprzez nieprawidłowe, nielegalne lub niecelowe wykorzystywanie oprogramowania Pegasus lub innego systemu służącego prowadzeniu czynności operacyjno-rozpoznawczych" - został doprecyzowany poprzez dopisane po słowie "tożsamości" zdania "spośród członków RM, prokuratury, służb specjalnych, policji oraz organów powołane do ścigania przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, w szczególności szefa CBA, szefa ABW, szefa służby wywiadu wojskowego, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży granicznej, prokuratura generalnego, prokuratora krajowego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

Analogiczną zmianę zastosowano w ustępie 8. artykułu 2.

Dowiedz się więcej:

 Źródło: pap Niezalezna.pl

 

#Sejm #wybory 2023 #wybory

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
as
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo