Setki tysięcy imigrantów wjadą do Polski. Dziesiątki milionów do Europy » czytaj więcej w Gazecie Polskiej! Więcej »

Czekają nas polityczne igrzyska. Komisja pozytywnie o komisji ws. rzekomej afery wizowej

We wtorek sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała poselski projekt uchwały dot. powołania Komisji Śledczej w sprawie tzw. afery wizowej wraz z poprawkami. Pozytywnie zaopiniowano poprawkę, która zmienia zakres czasowy działań, które badać ma Komisja Śledcza.

Sejm
Zbyszek Kaczmarek - Gazeta Polska

We wtorek sejmowa Komisja Ustawodawcza opowiedziała się za przyjęciem poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przedstawiciel Biura Analiz Sejmowych ocenił, że projekt spełnia wymogi stawiane projektom powołującym komisje śledcze. Wyjaśnił, że m.in. zasadne byłoby doprecyzowanie pojawiającego się w projekcie uchwały sformułowania "organy powołane do ścigania przestępstw (w tym przestępstw skarbowych)". Zaznaczył, że sprecyzowanie tego określenia pozwoliłoby "uniknąć możliwości wykroczenia poza sferę administracji rządowej jako podmiotów, organów, które mogą być badane przez komisję śledczą". Przedstawiciel Sejmowego Biura Legislacyjnego wskazał, że stanowisko Biura Legislacyjnego pokrywa się z uwagami zgłoszonymi przez Biuro Analiz Sejmowych.

Podczas komisji pozytywnie zaopiniowano wszystkie poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. Poseł Arkadiusz Myrcha (KO) wyjaśnił, że przygotowane przez klub KO do projektu uchwały poprawki wychodzą naprzeciw uwagom zgłoszonym zarówno przez Biuro Analiz Sejmowych jak i Sejmowe Biuro Legislacyjne.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali poprawkę zmieniającą zakres czasowy działań, które badać ma Komisja Śledcza. Zgodnie z poprawką obejmować on będzie okres od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Poseł Arkadiusz Myrcha wyjaśnił, że poprawka ta ma na celu ujednolicenie okresu badania w tytule, treści projektu uchwały oraz uzasadnieniu.

Pozytywnie zaopiniowano poprawkę, zgodnie z którą rozszerzono zbadanie i ocenę prawidłowości, legalności oraz celowości działań podejmowanych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców o Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Rozszerzono o niego również katalog osób, wobec których Komisja Śledcza podejmie ocenę działań podejmowanych w związku z przygotowaniem umów pośrednictwa wizowego, ich zawarciem lub realizacją.

Jak tłumaczył Myrcha, poprawka ta "jest konsekwencją zmian legislacyjnych, które nastąpiły w okresie, który będzie przedmiotem badań Komisji".

Kolejna przyjęta poprawka dotyczy art. 2 pkt 1 projektowanej uchwały i rozszerza o służby specjalne i Policję katalog służb, których zbadanie i ocenę prawidłowości, legalności oraz celowości działań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadzić Komisja Śledcza. Przyjęto też poprawkę, która rozszerza o służby specjalne i Policję katalog służb, których ocenę działań podejmowanych w związku z przygotowaniem umów pośrednictwa wizowego, ich zawarciem lub realizacją będzie prowadziła Komisja.

Pozytywną opinię zyskała również poprawka wykreślająca z zadań Komisji Śledczej "zbadanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmowanych przez członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach, Szefa Służby Zagranicznej, osoby wchodzące w skład służby zagranicznej, w tym osoby kierujące przedstawicielstwem dyplomatycznym lub innymi placówkami zagranicznymi, urzędników konsularnych, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych niewchodzących w skład służby zagranicznej, prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw (w tym przestępstw skarbowych), w szczególności Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, i podległych im funkcjonariuszy publicznych oraz urzędy".

Przyjęto też poprawkę, zgodnie z którą wykreślono ocenę umów dotyczących pośrednictwa wizowego z zakresu działań Komisji.

Kolejna przyjęta poprawka skreśla z art. 2 pkt 4 wyrazy "lub innych podmiotów i osób podlegających kontroli Sejmu rzeczypospolitej Polskiej". Po przyjęciu tej poprawki zadanie Komisji Śledczej brzmi: "ustalenie liczby oraz tożsamości osób, które nielegalnie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub wobec których zalegalizowano pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku nadużyć, zaniedbań i zaniechań organów administracji rządowej".

Przyjęto także poprawkę, zgodnie z którą w zakresie działań Komisji Śledczej jest "zbadanie i ocena działań związanych z przygotowaniem" projektów ustaw, rozporządzeń, poprawek do projektów ustaw oraz innych zmian legislacyjnych w "przedmiocie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszanych lub opracowanych przez członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i podległych im funkcjonariuszy publicznych oraz urzędy".

Przez Marka Asta (PiS) złożona została poprawka rozszerzająca zakres czasowy działań, które badać ma Komisja Śledcza, na okres od dnia 16 listopada 2007 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Poprawka ta nie uzyskała jednak poparcia komisji.

Poparcia komisji nie uzyskała również poprawka złożona przez Asta, zgodnie z którą do zadań Komisji Śledczej dodane byłoby "zbadanie mechanizmu rozpowszechniania w mediach nieprawdziwych informacji na temat legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które mogły wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych, a także spowodować szkodę dla międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej".

Obie poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości.

Dowiedz się więcej:

 Źródło: pap Niezalezna.pl

 

#Sejm #wybory #wybory 2023

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
as
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo