Czy rząd Tuska ma Wielki plan rozbrojenia Polski » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Minister rodziny o sukcesach swojego resortu. Ten rok przyniósł wiele dobrych zmian

Wprowadzenie programu "Dobry start", e-składki i e-zwolnień, rozwój Karty Dużej Rodziny, utrzymanie dobrej sytuacji na rynku pracy i rozwój programów skierowanych do seniorów oraz dzieci – to zdaniem szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej jedne z najważniejszych wydarzeń 2018 r. . Zwraca uwagę też największa liczba pracujących Polaków 16,6 mln i rosnące wskaźniki aktywności zawodowej. One rosną mimo przywrócenia wieku emerytalnego. Rosną również wynagrodzenia - wykazuje.

Aleksiej Witwicki/Gazeta Polska

Minister powiedziała, że jednym z najważniejszych wydarzeń w 2018 r. w jej resorcie było wprowadzenie programu "Dobry start". "Z programu, który udało się sprawnie wprowadzić, skorzystało 4,5 mln uczniów. 50 proc. wniosków złożono drogą online" – wskazała.

Zwróciła uwagę na program "Maluch plus", dzięki któremu ma powstać więcej miejsc opieki nad małymi dziećmi. Przypomniała, że na jego realizację przeznaczono w 2019 r. 450 mln zł.

"Jest to ważne, ponieważ dostępne miejsca opieki pozwalają się odnaleźć kobietom na rynku pracy. Wzrosło zainteresowanie ze strony samorządów zakładaniem miejsc opieki. Wprowadziliśmy także przepisy pozwalające na łatwiejsze zakładanie żłobków i utrzymanie tam odpowiedniego standardu"

– wyjaśniała minister.

Wzrosło także zainteresowanie samorządów prowadzeniem polityki senioralnej. Jak mówiła, samorządowcy częściej sięgają po pieniądze m.in. z programu "Senior plus". Dzięki niemu jednostki samorządu mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania. Na utworzenie dziennego domu "Senior plus" można otrzymać 300 tys. zł, a na klub – 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.

Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku – przez kilka godzin dziennie. Tam mogą korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Mają też możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Kluby "Senior plus" działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

Jak zaznaczyła, w 2018 r. nastąpił rozwój Karty Dużej Rodziny, która uprawnia rodziny z co najmniej trojgiem dzieci do zniżek m.in. na stacjach benzynowych oraz w ośrodkach kultury.

"Wcześniej KDR była bardziej dostępna w większych aglomeracjach. W tej chwili, przez nowy sposób szukania kontrahentów, Karta jest bardziej dostępna w mniejszych miejscowościach"

– mówiła Rafalska.

Przypomniała, że od 2019 r. z Karty będą mogli korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Od stycznia tego roku został rozszerzony krąg cudzoziemców mających prawo do Karty o osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy, udzielony w celu połączenia z rodziną.

Skomentowała również sytuację na rynku pracy w mijających roku. "Liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona.

"W 2016 mieliśmy ich ponad 1,5 mln. Tak niskiej liczby osób bezrobotnych nie mieliśmy w historii. To jest duże wydarzenie. Zwraca uwagę też największa liczba pracujących Polaków 16,6 mln i rosnące wskaźniki aktywności zawodowej. One rosną mimo przywrócenia wieku emerytalnego. Rosną również wynagrodzenia"

– powiedziała szefowa MRPiPS.

Zwróciła uwagę na wprowadzenie w 2018 r. ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

"Mamy większy ład, powiatowe urzędy pracy sprawnie poradziły sobie m.in. z systemem oświadczeń. Mamy pełne dane o obecności cudzoziemców na rynku pracy. Skończyły się patologiczne sytuacje"

– mówiła.

Zdaniem Rafalskiej duże zmiany systemowe przeprowadzono w 2018 r. w ZUS. Przypomniała, że od stycznia wprowadzono e-składkę, która usprawniła proces poboru składek. "Mocno uszczelniło to i uporządkowało system. Dziś jest to odczuwalne i widoczne w FUS" – oceniła.

Kolejna bardzo ważna reforma w ZUS – kontynuowała minister – to wprowadzenie e-zwolnień.

"To wielka systemowa zmiana, uproszczenie dla pacjentów, lekarzy, a także dla ZUS. Było to duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Te dwie wspomniane reformy ciągle są niedoceniane"

– powiedziała.

Przypomniała o waloryzacji emerytur w 2018 r. – od marca najniższa emerytura wzrosła o 29,80 zł, a przeciętna emerytura – o około 67,28 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniósł 102,98 proc. i jest najwyższy od pięciu lat. Zwróciła uwagę, że w 2018 r. finalizowane były ustawy, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Wspomniała m.in. o matczynych emeryturach.

Przypomniała również, że Senat przyjął zmiany w ustawie o waloryzacji emerytur i rent. Zgodnie z rządową nowelizacją od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł. Najniższe wyniosą 1,1 tys. zł. 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#rząd #programy #Ministerstwo Rodziny #Elżbieta Rafalska

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wideo