Koszulka NIEMIECKO - RUSKA SZAJKA TUSKA Zamów już TERAZ!

Wznowiono prace konserwatorskie polskiego dziedzictwa na Ukrainie

Prace konserwatorskie zabytkowych obiektów, w obwodzie lwowskim, związanych z polskim dziedzictwem kulturowym zostały rozpoczęte. Prowadzone prace konserwatorskie finansowane są ze środków Instytutu POLONIKA oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Witraż „Matka Boża Królowa Aniołów” w Lwowskiej Katedrze Obrządku Łacińskiego
okp.krakow.pl

Z powodu pandemii COVID-19 nie był możliwy wcześniejszy przyjazd na Ukrainę – mówi Piotr Ługowski, szef Programu OCHRONA w Instytucie POLONIKA.

Cieszymy się natomiast z zaangażowania konserwatorów, którzy przybyli na Ukrainę już w czerwcu, pomimo konieczności pokonania wielu trudności wynikających z pandemii. Dzięki temu część prac już się rozpoczęła.

Prace konserwatorskie, realizowane w obwodzie lwowskim, finansowane ze środków Instytutu POLONIKA. Budżet przeznaczony na realizację projektów w 2010 r.  wynosi 3 mln 300 tys. zł. Ze względu na dużą liczbę planowanych prac na terenie Ukrainy, pierwsza tegoroczna komisja konserwatorska zajmie się wybranymi obiektami na terenie Lwowa i obwodu lwowskiego. Po przeanalizowaniu zgłoszonych projektów, podjęto decyzję o dofinansowaniu 57 zadań, spośród których aż 20 będzie realizowanych w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Tak duża liczba działań będzie możliwa do wykonania dzięki zwiększeniu do 6 mln 609 tys. 910 zł pierwotnie zaplanowanego budżetu programu.

W katedrze łacińskiej (bazylika metropolitalna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie) zrealizowanych zostanie pięć zadań: prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Modlitwa w Ogrójcu”; konserwacja dwóch drewnianych konfesjonałów z XVIII wieku; prace konserwatorskie kruchty zachodniej; prace konserwatorskie witraża „Matka Boża Królowa Aniołów”; prace konserwatorskie nagrobków arcybiskupa Ferdynanda Kickiego oraz Hieronima Sierakowskiego.

Przy kościele pw. Świętych Piotra i Pawła zostaną zrealizowane prace konserwatorskie najcenniejszych elementów fasady, rzeźb oraz detalu architektonicznego.

W najstarszej (prezbiterialnej) części katedry ormiańskiej we Lwowie podjęte będą interwencyjne działania konserwatorskie przy mozaikach i malowidłach znajdujących się wokół mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera 

Kolejny projekt realizowany będzie w Kamienicy Królewskiej (Pałacu Korniakta), gdzie zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie we wnętrzu sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze w oficynie.

Projekty dofinansowane w ramach programu dotyczą także istotnych lwowskich nekropolii. Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wykonane będą prace restauratorsko-konserwatorskie nagrobków: NN z aniołem oraz napisem PAX, autorstwa Kurczyńskiego; sarkofag Joanny z Roszkowskich Bogghowund; Konstantego Stanka; Iwana Bartoszewskiego; Teresy Kulczyckiej.

Dodatkowo w tej samej lokalizacji będą też realizowane prace przy dwóch XIX-wiecznych nagrobkach rodziny Dzieduszyckich. 

Konserwatorzy pojawią się także na cmentarzu Janowskim, gdzie przeprowadzone będą prace przy grobowcu rodziny Dzięgielowskich oraz grobie rodziny Tomaszewskich.
We Lwowie zostanie przeprowadzona także konserwacja figury św. Floriana znajdującej się na budynku straży pożarnej. Działanie zostanie wykonane w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego dawnego Województwa Ruskiego”. Projekt będzie obejmował także prace znajdujące się poza granicami tego miasta: prace konserwatorskie przy pomnikach: Andzi Kuryłowiczówny, Leonardy Chorzemskiej oraz Eugenji z Łysych Jung w Złoczowie; prace konserwatorskie przy pamiątkowej tablicy Tadeusza Kościuszki w Stryju.
 
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane będą także projekty w: kolegiacie pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi; kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Tekli w Tadaniach; kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju; kościele pw. św. Anny w Sąsiadowicach; kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach; kościele pw. św. Józefa w Hruszowie; kościele pw. św. Michała Archanioła w Rawie Ruskiej; oraz remont nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu.
 

 Źródło: polonika.pl, pap.pl

 

#Instytut Polonika #dziedzictwo polskie za granicą #MKiDN #program „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” #Ukraina

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Wczytuję ocenę...
Wideo