Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Kościół w walce o niepodległość

Wystawa „Bogu i Ojczyźnie” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, którą będzie można oglądać od 10 grudnia, prezentuje sylwetki i dokonania przede wszystkim osób duchownych, którzy przyczynili się do kształtowania świadomości patriotycznej i niepodległościowej na terenie dawnej Metropolii Warszawskiej. W sposób zamierzony ekspozycja nie przedstawia całościowej opowieści o roli Kościoła w odzyskiwaniu Niepodległości; jest pewnego rodzaju skrótem mającym na celu zwrócenie uwagi na to, że oprócz tzw. świeckich Ojców Niepodległości, dowartościowanych obecnie w licznych wydarzeniach, upamiętnieniach i wizualizacjach – byli też, działający często w ukryciu, posługujący się ubogimi środkami, bohaterowie, którzy formowali moralność, duchowość narodu i niejako „przy okazji” pracy duszpasterskiej przyczynili się do formowania sumień, narodowych i wolnościowych pragnień Polaków.

maw.art.pl

Przyczynili się oni do wychowywania i tworzenia przyszłych kadr administracji państwowej i samorządowej niepodległej Polski oraz wolnościowych postaw w rodzinach. Nie powinni być zapomniani w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości! Ich sukcesorami byli późniejsi Powstańcy warszawscy i w jakimś stopniu pokolenie Solidarności. Autorzy koncepcji wystawy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – Jacek Chromy, dr Tadeusz Krawczak, ks. dr Mirosław Nowak, prof. dr hab. Jan Żaryn – nie roszczą sobie pretensji do naszkicowania całościowego obrazu zagadnienia. Jest ono uwzględniane podczas sesji, konferencji, wykładów, czy publikacji naukowych. Ekspozycja ma charakter sygnału i oddania sprawiedliwości zapoznanym i wielkim bohaterom polskiej wolności, którzy służyli Bogu i Ojczyźnie.

O historii decydują ludzie. Ich działania i pragnienia formułują idee, które są tkanką wydarzeń angażujących naród i jednostki w wydarzenia zyskujące wymiar historyczny. Na ekspozycji przywołane są niektóre wybrane wydarzenia: ostatni rozbiór Rzeczypospolitej i zdrada części ówczesnych elit, wysiłki powstańcze zmierzające ku odzyskaniu Niepodległości, rola wydarzeń religijnych (np. Gietrzwałd, Jasna Góra), udział duchowieństwa w Radzie Regencyjnej, Sejmie Ustawodawczym i Bitwie Warszawskiej. W tym kontekście pojawią się postacie mające istotny wpływ na formowanie niepodległościowej duchowości Polaków, między innymi: ks. Piotr Ściegienny, abp Zygmunt Szczęsny Feliński, ks. jenerał Stanisław Brzóska, ks. Marceli Godlewski, abp Teofil Chościak-Popiel, kard. Aleksander Kakowski, o. Honorat Koźmiński, m. Marcelina Darowska, ks. Ignacy Skorupka.

Na wykorzystano zbiory Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz pamiątki historyczne z innych zbiorów i kolekcji. Między innymi po raz pierwszy część pamiątek po Romualdzie Traugucie, czy ks. jenerale Stanisławie Brzósce, które nigdy dotąd nie były szerzej eksponowane).

Wystawa jest wkładem Archidiecezji Warszawskiej w obchody rocznicy odzyskania Niepodległości, tym ważniejszym, że zbiegają się one z 200. rocznicą ustanowienia Archidiecezji.

 Źródło: maw.art.pl

 

#kapłani-patrioci #Odzyskanie Niepodległości #Muzeum Archidiecezji Warszawskiej #wystawa

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo