Wojna w PSL zagrozi Tuskowi » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Dzieło życia Mehoffera

Muzeum Narodowe w Krakowie kupiło w grudniu ubiegłego roku kartony Józefa Mehoffera do witraży Pokłon Trzech Króli i Bóg Ojciec, zaprojektowane dla katedry św. Mikołaja we Fryburgu. Opodal w sali na stałe oglądać można inne kartony tego autora Najświętszy Sakrament i Męczennicy. Tym samym, zrealizowana została idea włączenia do kolekcji muzealnej całego zespołu kartonów do witraży fryburskich. Stworzenie projektów witraży w świątyni we Fryburgu stało się dziełem życia artysty, któremu poświęcił czterdzieści jeden lat.

Trzej Królowie
Józef Mehoffer - Muzeum Narodowe w Krakowie

Werdyktem jury, ogłoszonym 15 lipca 1895 roku, Mehoffer, ówcześnie jeszcze młody, nieznany artysta, został zwycięzcą międzynarodowego konkursu na witraże w kościele św. Mikołaja we Fryburgu, zorganizowanego z inicjatywy fryburskiego Bractwa Najświętszego Sakramentu. Jego projekt Apostołowie (1895), oceniony najwyżej spośród zgłoszonych czterdziestu siedmiu, zaintrygował sąd konkursowy swą siłą wyrazu, oryginalnością i  niekonwencjonalną stylistyką.

W latach 1896-1919, w dwudzielnych, siedmiometrowych oknach witrażowych ośmiu kaplic naw bocznych kościoła św. Mikołaja, osadzono kolejno następujące witraże według projektów Mehoffera: Apostołowie, Matka Boska Zwycięska, Męczennicy, Najświętszy Sakrament, Pokłon Trzech Króli, Święci, Diakoni i biskupi, . Mikołaj z Flüe. Już w 1918 roku artysta opracował wstępny, rysunkowy projekt Bóg Ojciec do witraża centralnego okna prezbiterium katedry; w 1922 roku powstał do niego karton, witraż natomiast ukończono i umieszczono w oknie w 1926. Dekorację prezbiterium dopełniły witraże: Syn Boży, Duch Święty, Fryburg kościelny, Fryburg świecki – osadzenie w oknach dwóch ostatnich z  wymienionych, zwanych „historycznymi”, w lecie 1936 roku, zwieńczyło realizację mehofferowskich witraży katedry fryburskiej. 

Od dawna nieeksponowane kartony witrażowe do Pokłonu Trzech Króli, a także obecnie niemal nieznany w Polsce karton do witraża Bóg Ojciec – należą w tym niezwykle cennym zespole muzealnych nabytków do najwybitniejszych. Oddziela je okres osiemnastu lat. Powstały w różnych fazach i mówią więc wiele o ewolucji, jakiej w tym czasie ulegała stylistyka Mehoffera w zakresie sztuki monumentalnej.

Kartony Trzej Królowie i Święta Rodzina, współtworzące Pokłon Trzech Króli,  powstałe po kartonach do witraży nawy Męczennicy i Najświętszy Sakrament, są kolejnym po nich wyrazem sztuki ok. 1900, Art Nouveau.

Pokłon można właściwie uznać za kwintesencję młodopolskich stylu i ikonografii. Swą barwność i dekoratywność zawdzięcza w wielkiej mierze inspiracjom sztuką ludową. Wyobraża tradycyjne polskie jasełka – ludową, małopolską szopkę. 

Kompozycja Bóg Ojciec, zbudowana z przestylizowanych, zgeometryzowanych i jakby rozdrobnionych motywów bliska jest natomiast stylistyce sztuki okresu międzywojennego. W  jej centrum widnieje sugestywne wyobrażenie Boga Ojca o niewzruszonym obliczu, którego trwanie jest przyczyną wszelkiego ruchu i stawania się.

 Źródło: mnk. pl

 

#Józef Mehoffer #witraże fryburskie #Fryburg #Muzeum Narodowe w Krakowie

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wideo