Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Raport NBP: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą

Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2022 r. wyniósł 140,3 mld zł, w porównaniu z 2021 r. ich wielkość wzrosła o blisko jedną czwartą - poinformował bank centralny.

złotówka
// - Pexels.com

"W 2022 roku w Polsce, utrzymała się tendencja wzrostowa przepływów z tytułu inwestycji bezpośrednich. W porównaniu z 2021 rokiem ich wielkość zwiększyła się o blisko jedną czwartą, a w porównaniu z okresem sprzed pandemii napływ inwestycji był ponaddwukrotnie większy"

- podał NBP w raporcie "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2022 roku".

Jak dodano, napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2022 roku wyniósł 140,3 mld zł. Dominującą pozycję w napływie kapitału miały, podobnie jak w poprzednich latach, reinwestowane zyski (75,8 mld zł). Saldo transakcji powiększyło się również na skutek transakcji związanych z instrumentami dłużnymi (35,7 mld zł) oraz w wyniku nabywania udziałów kapitałowych i zasilenia kapitałem (28,8 mld zł).

"Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich osiągnął w 2022 roku 4,6 proc. PKB" - podano.

Z danych NBP firmy z kapitałem zagranicznym uzyskały w 2022 r. "bardzo dobre wyniki finansowe, co spowodowało, że większe znaczenie miały reinwestowane zyski niż transfer nowego kapitału z zagranicy". W efekcie przepływy pochodziły z państw o najwyższym zaangażowaniu kapitałowym w Polsce. Można do nich zaliczyć Holandię (transakcje netto 28,4 mld zł), Luksemburg (28,3 mld zł) oraz Niemcy (23,4 mld zł).

"Na koniec 2022 roku zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 1,2 bln zł i były wyższe o 74,5 mld zł, tj. o 6,7 proc., niż na koniec poprzedniego roku" - wskazał bank centralny.

Podobnie, jak we wcześniejszych latach, głównym czynnikiem tego wzrostu było zwiększenie zobowiązań z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych.

Z danych NBP wynika, że saldo transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2022 r. było blisko półtorakrotnie wyższe niż w 2021 r. i wyniosło 28,2 mld zł.

"Największy udział w strukturze transakcji miały przepływy związane z reinwestowaniem zysków. W 2022 roku zagraniczne podmioty bezpośredniego inwestowania zwiększyły swoje zobowiązania wobec polskich inwestorów. Stan należności netto na koniec 2022 roku osiągnął historycznie najwyższy wynik i wyniósł 130,5 mld zł – o 17,4 proc. więcej niż w 2021 roku"

- podano.

Jak dodano, wpłynął na to wzrost należności zarówno z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (o 14,3 mld zł), jak i z tytułu instrumentów dłużnych (o 5,1 mld zł).

Najwyższe dodatnie salda transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą odnotowano w przypadku Norwegii (13 mld zł), Republiki Czeskiej (4,0 mld zł), Niemiec, Węgier i Luksemburga (po 1,8 mld zł). Wyraźny spadek salda nastąpił w przypadku Federacji Rosyjskiej (-1,3 mld zł). "Był on następstwem wychodzenia polskich podmiotów z tego rynku z powodu ekonomicznych i politycznych sankcji nałożonych na Rosję" - wskazano.

W ub.r. wśród państw o najwyższych dodatnich należnościach, wysokie miejsca zajęły: Luksemburg, Cypr oraz Holandia. W omawianym okresie krajowi inwestorzy w dalszym ciągu wykorzystywali te kraje do optymalizacji struktur inwestycyjnych.

"W 2022 roku dochody rezydentów z zagranicznych inwestycji osiągnęły historycznie najwyższy poziom: 29,2 mld zł. Przyczyną ich blisko dwukrotnego wzrostu są najwyższe odnotowane dotąd reinwestowane zyski w wysokości 25,1 mld zł" - podał NBP.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#NBP #Bank centralny #inwestycje

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
gb
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo