Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

NABE to modelowy kompromis

Rozmowa z Pawłem Szczeszkiem, prezesem Tauron Polska Energia

Foto: Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia
Tauron Polska Energia

Jakie znaczenie dla Grupy Tauron ma przejęcie jej wytwórczych aktywów węglowych przez Skarb Państwa i włączenie ich do NABE?

Powiem wprost, dla Grupy Tauron i całej polskiej energetyki to ogromna szansa na rozwój, nowe otwarcie inwestycyjne i możliwość przyspieszenia transformacji. Po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych Grupa będzie znacznie bardziej atrakcyjnym partnerem dla  instytucji finansujących inwestycje energetyczne. Potwierdza to na przykład agencja ratingowa Fitch, która w ostatnim komunikacie oceniła, że wydzielenie elektrowni węglowych zdecydowanie poprawi profile kredytowe polskich koncernów energetycznych. NABE to modelowe rozwiązanie, które uwzględnia interesy wszystkich interesariuszy: klientów, spółek energetycznych i pracowników. NABE zapewni warunki dla zabezpieczenia ciągłości dostaw energii dla Klientów po akceptowalnych cenach. Firmy energetyczne będą mogły zdynamizować przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwojowe. Pracownicy sektora wytwarzania natomiast otrzymają gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia. Dzięki powstaniu NABE łatwiej będzie nam rozwinąć projekty inwestycyjne w obszarach najbardziej perspektywicznych dla współczesnej energetyki. Oprócz rozwoju OZE, najszerszy strumień inwestycyjny skierujemy na sieci elektroenergetyczne, które stanowią fundament skutecznej transformacji energetycznej. Bez nowoczesnej sieci elektroenergetycznej, niezależnie od tego ile wybudujemy farm wiatrowych czy fotowoltaicznych, system nie będzie działał efektywnie. W ostatnich latach na sieci dystrybucyjne wydaliśmy 16 miliardów złotych, a w kolejnych inwestycje te będą jeszcze większe. Już w przyszłym roku sięgną rekordowych trzech miliardów. Wzrost nakładów inwestycyjnych to odpowiedź na zwiększające się potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów i nowych źródeł energii. W sumie w naszych sieciach elektroenergetycznych pracuje łącznie już ponad 400 tys. mikroinstalacji. Oznacza to, że jedna trzecia mikroinstalacji w Polsce funkcjonuje w naszych sieciach.

Jak duża część dotychczasowych przychodów ze sprzedaży Grupy Tauron i jej zysków netto przypadała na przejmowane obecnie przez NABE aktywa węglowe Grupy (Spółka TAURON Wytwarzanie, w skład której wchodzą elektrownie m.in. w Jaworznie, Łaziskach, Będzinie oraz spółki zależne, w tym TAURON Serwis i Bioeko Grupa TAURON)? Jakie były łączne przychody ze sprzedaży i zysk netto tych aktywów w 2022 r.?

Od wielu lat dla Taurona najważniejszymi obszarami generującymi zysk i wartość Grupy pozostają dystrybucja i sprzedaż. Na sam segment dystrybucyjny przypada ponad 70 procent łącznej EBITDA Grupy. Na ubiegłoroczne wyniki Segmentu Wytwarzanie wpłynęła bezprecedensowa sytuacja na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Z jednej strony wysokie ceny energii skutkowały zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, a z drugiej – wysokie ceny paliw i uprawnień do emisji CO2 spowodowały istotny wzrost kosztów prowadzonej działalności. Wyniki nie mogą więc być reprezentatywne. 
Wracając do samej transakcji, wartość naszych wytwórczych aktywów węglowych została oszacowana na poziomie rynkowym. Oczywiście najistotniejszym aktywem wytwórczym TAURON jest blok o mocy 910 MW w Jaworznie, co znalazło odzwierciedlenie w rynkowej wycenie tych aktywów.

Czy obecni pracownicy przekazywanych do NABE aktywów węglowych Taurona zachowają swoje miejsca pracy po przejęciu przez NABE?

Wszystkie ważne kroki dotyczące naszych pracowników konsultujemy ze stroną społeczną. Wydzielenie z grup energetycznych wytwórczych aktywów węglowych poprzedziło uzgodnienie umowy społecznej pozwalającej przede wszystkim zachować uprawnienia pracownicze, stabilizację zatrudnienia i dotychczasowe warunki pracy. Dokument obejmuje wszystkie najważniejsze kwestie z punktu widzenia naszych pracowników. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że sprawiedliwa transformacja energetyki musi odbywać się w poszanowaniu tych, którzy tę energetykę zbudowali, czyli pracowników.

Jakie zmiany w strategii działania Grupy Tauron wystąpią po przejęciu przez NABE dotychczasowych aktywów węglowych Grupy?

Po domknięciu procesu wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych, miliardy złotych popłyną na przebudowę sieci elektroenergetycznych oraz nowe zero i niskoemisyjne źródła wytwórcze. O roli dystrybucji już wspomniałem, ten obszar jest dla nas, jako największego dostawcy energii elektrycznej w Polsce najistotniejszy. Drugim naszym priorytetem jest rozwój nowych OZE. W ostatnich latach sporo już w tym obszarze zrobiliśmy, eksploatujemy 11 farm wiatrowych i dwie fotowoltaiczne, a w budowie mamy kolejne OZE o łącznej mocy 300 MW. Istotny będzie w tym kontekście przyszły rok, w którym zakończymy część realizowanych projektów, a równocześnie rozpoczniemy kilka nowych. Chcemy też zaangażować się w budowę magazynów energii. Funkcję wielkoskalowego magazynu może pełnić na przykład elektrownia szczytowo-pompowa, której budowę rozważamy w Rożnowie. W województwie opolskim pracuje z kolei nasz pierwszy przemysłowy magazyn wykorzystujący ogniwa litowo-tytanowe. Zadaniem magazynu jest efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farmy wiatrowej Lipniki, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej.
W perspektywie 2030 r. nasze plany wyglądają bardzo ambitnie. Chcemy ograniczyć emisyjność o 80 proc. poprzez skokowe zwiększenie źródeł odnawialnych w naszym miksie oraz stopniową dekarbonizację ciepłownictwa. W dłuższej perspektywie jesteśmy zainteresowani zaangażowaniem w budowę małych elektrowni jądrowych (SMR), w technologie wodorowe, a przede wszystkim w energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim.

Czy zmieni się struktura akcjonariatu Grupy Tauron po przejęciu przez NABE dotychczasowych aktywów węglowych Grupy?
Struktura akcjonariatu Grupy Tauron po przekazaniu aktywów węglowych do NABE nie ulegnie zmianie.

 Źródło: Gazeta Polska

 

#Tauron #Paweł Szczeszek

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo