Gazeta Polska UJAWNIA: ochroniarz Jaruzelskiego „silnym człowiekiem” Tuska! Czytaj więcej!

RPP: w 2023 r. roczna inflacja z 50-proc. prawdopodobieństwem między 10,2-13,5 proc.

Z marcowej projekcji inflacji i PKB wynika, że roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5 proc. w 2023 r - poinformowano w komunikacie po posiedzeniu RPP. Dodano, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego.

NBP

Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zwrócono uwagę, że wzrost gospodarczy na świecie w czwartym kwartale 2022 r. spowolnił. Dodano, że w strefie euro – mimo pewnej poprawy w ostatnich miesiącach – koniunktura gospodarcza pozostaje osłabiona.

Zwrócono uwagę, że w warunkach globalnego osłabienia wzrostu gospodarczego, również w Polsce następuje spowolnienie aktywności. W czwartym kwartale 2022 r. realna dynamika PKB obniżyła się do 2 proc. r/r. "W kierunku obniżenia wzrostu gospodarczego oddziałuje ograniczenie popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie nadal rosną inwestycje. Mimo spowolnienia aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć widoczny jest jej spadek w sektorze prywatnym" - dodano.

Przypomniano, że zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, w styczniu 2023 r. inflacja CPI wyniosła 17,2 proc. r/r. Wskazano, że do wzrostu inflacji względem grudnia przyczyniło się w istotnej mierze podwyższenie stawek VAT na produkty energetyczne.

"Jednocześnie na poziom inflacji – pomimo słabnącej dynamiki popytu – wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw"

- dodano.

RPP zauważyła, że od kilku miesięcy obniżają się ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. "Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach" - podkreślono.

Poinformowano, że Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD.

Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 28 lutego 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5 proc. w 2023 r. (wobec 11,1 – 15,3 proc. w projekcji z listopada 2022 r.), 3,9 – 7,5 proc. w 2024 r. (wobec 4,1 - 7,6 proc.) oraz 2,0 – 5,0 proc. w 2025 r. (wobec 2,1 – 4,9 proc.).

Dodano, że zgodnie z projekcją, roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 – 1,8 proc. w 2023 r. (wobec -0,3 – 1,6 proc. w projekcji z listopada 2022 r.). W 2024 r. ma być to 1,1 – 3,1 proc. (wobec 1,0 – 3,1 proc.), a w 2025 r. 2,0 – 4,3 proc. (wobec 1,8 – 4,4 proc.).

"(...) Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo" - zaznaczono dodając, że taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB.

Zwrócono ponadto uwagę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

W komunikacie zastrzeżono, że dalsze decyzje RPP będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego"

- zapewniono.

RPP na marcowym posiedzeniu nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli utrzymała poziom 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

To szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych

 Źródło: niezalezna.pl, pap

 

#Bank centralny

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

wb
Wczytuję ocenę...
Wideo