Setki tysięcy imigrantów wjadą do Polski. Dziesiątki milionów do Europy » czytaj więcej w Gazecie Polskiej! Więcej »

Opinia prawnika: Odpowiedzialność konstytucyjna prezesa NBP za szefowanie RPP - wykluczona

- Za wykluczoną należy uznać odpowiedzialność konstytucyjną Prezesa NBP za udział w charakterze przewodniczącego organu kolegialnego (w tym przypadku, odpowiednio Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP) - ocenia w przedstawionej opinii prawnik, prof. dr hab. Hubert Izdebski.

Adam Glapiński
fot. Zbyszek Kaczmarek - Gazeta Polska

Sejmowa większość deklaruje od kilku tygodni postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zarzuty formułowane wobec prezesa NBP dotyczą m.in. rzekomo nieskutecznej walki z inflacją czy skupu aktywów, jakie NBP prowadził w roku 2020 i 2021 r., co miało pośrednio naruszać zapis konstytucji, zakazujący bankowi centralnemu finansowania deficytów budżetowych.

Przewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju Ryszard Petru (Polska 2050-TD) powiedział w poniedziałek w TOK FM, że merytorycznie wniosek ws. Trybunału Stanu dla prezesa NBP jest gotowy, ale nie ma decyzji politycznej w tej sprawie.

Ewentualną możliwość postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu analizuje prawnik, prof. dr hab. Hubert Izdebski, twierdząc, że taka opcja jest niemożliwa.

"Konstytucja RP przewiduje odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu m.in. Prezesa NBP – za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania (art. 198 ust. 1). W ustawie o Trybunale Stanu wskazuje się przy tym, że odpowiedzialność ta obejmuje czyny, którymi Konstytucja lub ustawa została naruszona choćby nieumyślnie (art. 3). Nie może ulegać wątpliwości, że odpowiedzialność konstytucyjna nie obejmuje naruszenia aktów tego rodzaju, co Regulamin Rady Polityki Pieniężnej czy Regulamin Zarządu NBP" - wskazuje Izdebski.

"Odpowiedzialność konstytucyjna (…), jak odpowiedzialność karna, charakter indywidualny, a osobie podlegającej tej odpowiedzialności, aby doprowadzić do jej ukarania, trzeba udowodnić winę, co najmniej nieumyślną. W rezultacie, za wykluczoną należy uznać odpowiedzialność konstytucyjną Prezesa NBP za udział w charakterze przewodniczącego organu kolegialnego (w tym przypadku, odpowiednio Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP)"

– dodał.

Prof. Izdebski wskazuje, że "regulamin Rady Polityki Pieniężnej, ze względu zarówno na wykonawczy charakter tego regulaminu w stosunku do Ustawy NBP oraz zakres odnoszący się do trybu działania Rady (…), nie może być potraktowany jako źródło i wobec tego podstawa do korzystania przez członków Zarządu NBP – tym bardziej korzystania bezwarunkowego – z prawa do uzyskiwania (kopii) protokołów z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej".

"Dopuszczalność przekazania określonemu członkowi Zarządu NBP kopii danego protokołu z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej powinna być ustalana w każdej takiej sprawie na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych w powiązaniu z § 11 ust. 4 in fine odsyłającym do § 12 ust. 3 regulaminu Rady Polityki Pieniężnej" - zaznacza.

Oglądaj TV Republika na YouTube

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Adam Glapiński #Narodowy Bank Polski #NBP #Bank centralny

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
dm
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo