Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Kiedy można się spodziewać obniżki stóp procentowych? RPP odpowiada

W najbliższych miesiącach roczna dynamika inflacji prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy – wskazano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Polski złoty
Lukasz Radziejewski - Pexels.com

"W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji"

– czytamy w komunikacie RPP,.

"W najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy" – dodano.

RPP zwróciła uwagę na niepewność co do wysokości inflacji w dalszych częściach roku.

"(...) kształtowanie się inflacji w kolejnych kwartałach obarczone jest niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie"

– stwierdzono w komunikacie.

Dodano w nim, że według RPP obecny poziom stóp procentowych NBP "sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie". Rada podkreśliła także, że jej dalsze decyzje będą zależeć od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" – podkreślono w komunikacie.

RPP oceniła, że w otoczeniu polskiej gospodarki trwa proces dezinflacji, choć uznała, iż w wielu krajach presja inflacyjna jest nadal podwyższona. Dodano, że na spadek inflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej, widoczne w spadku cen produkcji, jak również niska dynamika aktywności gospodarczej. Wskazano ponadto, że takie warunki powodują również spadek inflacji bazowej, choć "jest ona nadal podwyższona".

W Polsce, wg RPP, roczna dynamika aktywności gospodarczej w IV kw. 2023 r. wzrosła, jednak pozostała relatywnie niska. Poza tym Rada oceniła, że mimo osłabionej dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Odnotowała także spadek inflacji w grudniu, wywołany m.in. spadkiem cen żywności i inflacji bazowej, przy jednoczesnym wzroście cen energii.

"W listopadzie 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były ponownie istotnie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z relatywnie niską dynamiką aktywności gospodarczej oddziałuje to w kierunku spadku inflacji. Rada ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki"

– czytamy w komunikacie RPP. 

 Źródło: pap, niezalezna.pl

 

#Bank centralny #NBP #stopy procentowe

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

wb
Wczytuję ocenę...
Wideo