Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Dowiedz się więcej »

Jesteśmy już niezależni od dostaw gazu z Rosji

Od strony infrastrukturalnej, czyli możliwości przesłania gazu z innych kierunków do odbiorców w Polsce, jesteśmy już niezależni od dostaw gazu z Rosji. Nawet gdyby dziś Rosjanie wstrzymali dostawy tego surowca do Polski, jesteśmy na to przygotowani – z Tomaszem Stępniem, prezesem GAZ-SYSTEM, rozmawia Maciej Pawlak.

Tomasz Stępień - Prezes Zarządu
Mat. prasowy GAZ-SYSTEM

Obecnie Polska jest jednym z tych krajów Europy, które postawiły na trwałe uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji. Ale wcześniej tak nie było. 

Polityka trwałego uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji wynika z przyjętej przez rząd RP strategii, której podstawą jest dobra diagnoza naszej rzeczywistości energetycznej i politycznej. Jak mawiali starożytni, historia magistra vitae est. Wieloletnia historia rozgrywek gazowych, które prowadzili Rosjanie względem Polski, pokazała, że błędnym jest założenie, że nasi wschodni sąsiedzi akceptują powszechne zasady panujące w obrocie gospodarczym i przy dostarczaniu gazu do Polski kierują się przesłankami wyłącznie rynkowymi. Jako członkowie UE od wielu lat przekonywaliśmy decydentów w Brukseli, że nasze projekty infrastruk-turalne, takie jak Baltic Pipe, terminal LNG czy połączenia gazowe z Litwą i Słowacją, są realizowane w interesie całej Wspólnoty i dlatego znakomita część z nich uzyskała wsparcie finansowe ze środków UE. Niestety na poziomie europejskim panował pewien dualizm, który jednocześnie dopuszczał do realizacji projekty niebędące w interesie Unii, takie jak Nord Stream 1 i 2. 

Czy Polacy dzisiaj i w przyszłości mogą czuć się bezpiecznie w tym obszarze? 

Od strony infrastrukturalnej, czyli możliwości przesłania gazu z innych kierunków do odbiorców w Polsce, jesteśmy już niezależni od dostaw gazu z Rosji. Nawet gdyby dziś Rosjanie wstrzymali dostawy tego surowca do Polski, jesteśmy na to przygotowani. Na taki scenariusz szykowaliśmy się już w 2019 roku. Mamy wy-starczające zapasy gazu w magazynach i odpowiednio zabezpieczone dostawy z kierunków innych niż wschodni.

Czy nasze inwestycje będą opłacalne także finansowo?

W przypadku naszego kraju strategia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i jednoczesnego uniezależniania się od importu z Rosji jest realizowana w zaplanowany i przemyślany sposób. Chcę podkreślić, że projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM budują bezpieczeństwo energetyczne kraju i jednocześnie bronią się ekonomicznie. Dzięki takiej sytuacji mogliśmy liczyć na szerokie wsparcie dla naszych inwestycji w sferze zarówno politycznej, jak i biznesowej. Pamiętam, jak wielokrotnie po roku 1989, w wyniku zmian na scenie politycznej, upadały kolejne inwestycje energetyczne zapowiadane przez wcześniejsze ekipy rządzące. Dziś w Polsce panuje ponadpartyjny konsensus polityczny i nikt poważny nie kwestionuje przyjętego przez obecny rząd RP kierunku dywersyfikacji źródeł dostaw energii do Polski. Dziś mogę powiedzieć, że GAZ-SYSTEM, zgodnie z deklarowanym harmonogramem, zakończy w 2022 roku szereg kluczowych inwestycji w infrastrukturę gazową, które na dekady zagwarantują Polsce bezpieczeństwo dostaw gazu.
 

Jakie są jego główne przedsięwzięcia?

Zakończyliśmy pierwszy etap rozbudowy terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, przez który możemy sprowadzać gaz z dowolnego kierunku na świecie, kończymy budowę trzech gazociągów międzynarodowych: Baltic Pipe dający dostęp do gazu norweskiego, gazociąg na Litwę z dostępem do terminala w Kłajpedzie oraz gazociąg na Słowację z dostępem do jednej z największej tłoczni w Europie na granicy słowacko-ukraińskiej. Jednocześnie nie ma w Polsce województwa, w którym nie prowadzilibyśmy dużej inwestycji infrastrukturalnej w ostatnich latach. Program inwestycyjny GAZ-SYSTEM ma wartość około 20 mld zł i został tak zaprojektowany, aby zaspokoić obecne potrzeby oraz uwzględnić wzrost zużycia gazu w naszym kraju, i to nawet gdyby krajowy popyt zwiększył się z obecnych 20 mld m3 rocznie do poziomu 30–40 mld m3. Myślę również, że będzie to górna granica zużycia gazu w Polsce.    

 Źródło: Materiał powstał przy współpracy z GAZ - SYSTEM

 

#energetyka

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo