Gazeta Polska UJAWNIA: ochroniarz Jaruzelskiego „silnym człowiekiem” Tuska! Czytaj więcej!

Porty Lotnicze solidnym i nowoczesnym pracodawcą

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) zarządza kluczowymi elementami infrastruktury państwa, gwarantującymi niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych. Sprawne i efektywne działanie przedsiębiorstwa zapewnia odpowiednio wykwalifikowany, zaangażowany i zmotywowany zespół pracowników, stale rozwijający swoje kompetencje.

fot. mat. pras.

PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora krajowej gospodarki. Przedsiębiorstwo zarządza Lotniskiem Chopina w Warszawie – największym w Polsce i jednym z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie lotnisko, które odpowiada za 40 proc. ruchu lotniczego w Polsce, ma status centrum przesiadkowego, zapewniającego dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. PPL zarządza także Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost, a od 2018 r. lotniskiem Warszawa-Radom, które po trwającej od trzech lat przebudowie i modernizacji ma zostać otwarte wiosną 2023 r. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL.

Przedsiębiorstwo posiada udziały w spółkach zarządzających największymi regionalnymi portami lotniczymi w Polsce. W skład grupy kapitałowej wchodzą jeszcze m.in. działające od 75 lat PHZ „Baltona” SA oraz wyspecjalizowane spółki branży lotniczej.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zarządzane jest według najlepszych międzynarodowych standardów, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi m.in. w dokumentach strategicznych PPL oraz w Kodeksie etyki biznesowej i Polityce przeciwdziałania nadużyciom. Przedsiębiorstwo jest własnością skarbu państwa, a nadzór nad nim pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Już na początku przyszłego roku PPL porzuci archaiczną formę prawną, jaką jest przedsiębiorstwo państwowe, i zostanie przekształcone w spółkę Polskie Porty Lotnicze SA, co umożliwi polskiemu liderowi infrastruktury lotniczej funkcjonowanie na rynku usług lotniczych w takiej samej formie, w jakiej działają inni krajowi i zagraniczni zarządzający portami lotniczymi, czyli spółki prawa handlowego.

Bezpieczeństwo i komfort pasażerów priorytetem
Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” jest dumne z wieloletniej tradycji i rozpoznawalności marki Lotniska Chopina, które ma już ponad 80 lat, lecz skupia się przede wszystkim na sprostaniu teraźniejszym wyzwaniom, stawiając na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Dzięki wprowadzeniu szeregu innowacyjnych rozwiązań w bardzo trudnym dla lotnictwa okresie pandemii przedsiębiorstwo nie tylko sprawnie funkcjonowało i zapewniało bezpieczeństwo podróżnym, ale zachowało poziom zatrudnienia sprzed pandemii. W efekcie Lotnisko Chopina w Warszawie było jednym z nielicznych dużych lotnisk, które podczas dynamicznej odbudowy ruchu lotniczego w tym roku nie powodowało opóźnień spowodowanych brakami kadrowymi.

Jak stwierdził Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, PPL przez okres pandemii przeszło obronną ręką, pomimo że nie otrzymało takich pakietów pomocowych, jakie dostawały podobne przedsiębiorstwa w krajach Europy Zachodniej.

W Polsce nie było bankructw w branży, nie było zwolnień, cały potencjał został zachowany. Co więcej, kontynuowano inwestycje, czego przykładem jest rozbudowa i modernizacja lotniska w Radomiu

– wskazał Marcin Horała.

Pracownicy największą wartością przedsiębiorstwa
Wdrażanie inwestycji i procesów pozwalających PPL na ciągły rozwój i utrzymanie statusu lidera efektywności i innowacyjności w sektorze usług lotniskowych zostało dostrzeżone m.in. przez kapitułę konkursu „Polski Przedsiębiorca 2021 »Gazety Polskiej Codziennie«, która Stanisławowi Wojterze, prezesowi zarządu PPL, przyznała główną nagrodę w kategorii innowator.

To dzięki wiedzy, doświadczeniu, sprawności, zaangażowaniu całego zespołu przedsiębiorstwa udało się sprostać trudnym wyzwaniom, z którymi mierzyliśmy się w czasie pandemii. Pracownicy są największą wartością przedsiębiorstwa

– podkreślił Stanisław Wojtera.

Pracujący w PPL specjaliści z różnych dziedzin mają szansę na realizację swoich zawodowych ambicji, podnoszenie kwalifikacji i rozwój. Zarządzający przedsiębiorstwem dokładają także starań, by relacje między pracodawcą a pracownikami opierały się na dialogu i wzajemnym szacunku. PPL ceni zdanie pracowników. Co kwartał organizowane są sesje Q&A, podczas których prezes przedsiębiorstwa odpowiada na pytania pracowników. W momencie kryzysu to właśnie pracowników pytano, jak poprawić kondycję finansową przedsiębiorstwa, wprowadzono tzw. Oszczędny Portfel – skrzynkę na pomysły pracowników w tym zakresie. PPL zorganizowało też Akademię Liderów. Liderzy PPL są szkoleni na osoby sprawiedliwe, wrażliwe społecznie, uczciwe, transparentne, które cenią współpracę i działanie zespołowe. Za te wszystkie działania Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zostało uhonorowane tytułem Pracodawca Godny Zaufania (w kategorii motywacja).

Z myślą o niepełnosprawnych
PPL jest nowoczesnym, ale i odpowiedzialnym pracodawcą. Z myślą o niepełnosprawnych pracownikach przedsiębiorstwo podjęło współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z równą troską PPL podchodzi do niepełnosprawnych pasażerów, korzystających z infrastruktury lotniskowej, współpracując w tym zakresie m.in. z Fundacją Integracja.

Lotnisko Chopina posiada certyfikat „Obiekt bez barier”. Wszystkie osoby niepełnosprawne podróżujące z warszawskiego portu mają możliwość bezpłatnego skorzystania z asysty na terenie lotniska, począwszy od punktu zgłoszenia, poprzez procedury odprawy i kontroli, aż do zajęcia fotela w samolocie i z powrotem. Z myślą o osobach niepełnosprawnych zorganizowano specjalne ścieżki przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa. Lotnisku Chopina przyznano także tytuł IDOL-a wśród instytucji i firm przyjaznych osobom niewidomym. O wyróżnieniu zdecydowały głosy niepełnosprawnych pasażerów oddane w plebiscycie zorganizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Uznanie głosujących zyskały udźwiękowione mapy tyflograficzne, ułatwiające poruszanie się po lotnisku osobom niewidomym.

 

 Źródło: redakcja

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wideo