KGHM sięga głębiej po strategiczne złoża

Dzięki ogromnej inwestycji KGHM, wyjątkowej z punktu widzenia technologii, koncern uzyskuje możliwość eksploatacji złoża miedzi na głębokościach, które do tej pory były niedostępne. – To zasoby o krytycznym znaczeniu dla Polski i naszej transformacji energetycznej – mówi prezes miedziowego giganta Tomasz Zdzikot.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Foto: Szyb GG1
KGHM

Należący do  KGHM Polska Miedź szyb GG-1  w  Kwielicach to jedna z  najważniejszych inwestycji w  historii koncernu. To również inwestycja o  znaczeniu strategicznym dla wydobycia miedzi w  Polsce, związana z  eksploatacją nowego złoża miedzi w  rejonie Głogów Głęboki-Przemysłowy. Największy podziemny projekt w  branży metali nieżelaznych w  Europie, mierzące 1348  m, najgłębsze w  Polsce wyrobisko górnicze w  połowie czerwca zostało połączone z  Zakładami Górniczymi Rudna. To etap kluczowy dla tego projektu. Obecnie trwają tam prace, które pozwolą na dostarczanie do  wyrobisk górniczych nowych ilości świeżego powietrza, co zdecydowanie poprawi warunki pracy pod ziemią.

Szyb o  średnicy 7,5  m jest gotowy do  zabudowy zbrojenia i  wyposażenia w  konieczne instalacje i  urządzenia. Na dnie wylana została trzymetrowa warstwa betonu. Szyb będzie służył do  transportu ludzi i  materiałów.

–  Szyb GG-1  to strategiczna inwestycja KGHM. Pozwoli na dostarczenie powietrza, które umożliwi nam eksploatację złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy na głębokościach, które do  tej pory były dla nas niedostępne. Jesteśmy firmą globalną, ale krajowa produkcja ma fundamentalne znaczenie dla spółki. Ukończony szyb przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo, ale też wydatniejszą pracę górników

–  powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź.

Szyb GG-1  ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju KGHM Polska Miedź SA. Pozwoli na udostępnienie nowych obszarów złoża miedzi i  przedłużenie funkcjonowania kopalń Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Inwestycja wpłynie też na poprawę warunków wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych pracy górników oraz skróci drogi dojazdów załóg do  wyrobisk.

Szyb GG-1  jest jednym z  najważniejszych elementów infrastrukturalnych w  obszarze górniczym Głogów Głęboki-Przemysłowy. Szacowane zasoby przemysłowe rudy miedzi to blisko 265  mln ton, o  średniej zawartości miedzi na poziomie 2,40  proc. Stanowi to ok. 25  proc. zasobów miedzi i  ponad 30  proc. zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w  Polsce. Dostęp do  tych zasobów zabezpieczy ciągłość wydobycia rud miedzi przez wiele kolejnych lat, a  nawet dekad.

Zgodnie z  planami inwestycyjnymi w  latach  2028–2035, czyli w  okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z  obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy wynosić ma 10–11  mln ton rudy, z  której będzie można uzyskać ok. 200–220  tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

Szyb GG-1  to 31. szyb spółki w  Zagłębiu Miedziowym. KGHM nie zasypia jednak gruszek w  popiele. Już rozpoczęły się prace przygotowawcze do  budowy kolejnego ważnego obiektu w  Programie Udostępnienia Złoża w  obszarze górniczym Głogów Głęboki-Przemysłowy oraz Gaworzyce. Szyb  GG-2  zlokalizowany w  gminie Żukowice będzie spełniał podobne funkcje co obiekt GG-1.

 Źródło: Gazeta Polska Codziennie

 

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Maciej Pawlak
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo