ortury zemstą za naruszenie wpływów » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Tusk chce rządzić uchwałami? NBP reaguje na zapowiedzi premiera. Jednoznaczna deklaracja

Reprezentacja interesów Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych, w tym Banku Światowym, jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP – przekazał Narodowy Bank Polski. Dodano, że rząd ma kompetencje tylko do ewentualnego wskazania reprezentanta Polski w instytucjach finansowych.

Narodowy Bank Polski
nbp.pl - NBP

Narodowy Bank Polski przekazał na platformie X (dawniej Twitter), że "reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP". Dodano, że kwestie te reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP.

"Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych" – wskazał Bank, cytując art. 11 ust. 3 ustawy o NBP.

Oznacza to – jak wyjaśniono - że Rada Ministrów ma "jedynie kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych". Jak oceniono wraz z uchwaleniem ustawy o NBP uchwała Rady Ministrów z 1986 r., która regulowała wskazywanie nominatów do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, "straciła rację bytu w zakresie przedmiotowym".

"Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa. Mają one charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu taki akt (art.93 ust. 1 Konstytucji). Tym samym nie mogą odnosić się do NBP" – podkreślono w oświadczeniu banku centralnego.

Tusk chce zmian. Uchwałami?

Na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk poinformował, że podjęto "uchwałę Rady Ministrów, na mocy której Minister Finansów, a więc minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, w tzw. Banku Światowym, co oznacza odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju". "Nie będzie już reprezentował Rzeczypospolitej w instytucjach finansowych" - podkreślił szef rządu.

Tusk dodał, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy kandydat na to stanowisko.

Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie w grudniu ub.r. Jego kandydatura została zgłoszona przez Prezesa NBP Adama Glapińskiego jako Gubernatora RP w Banku Światowym. 5 grudnia ub.r. Kurski po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu polsko-szwajcarskiej konstytuanty Banku Światowego.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#NBP #Bank centralny #Donald Tusk #wybory 2023

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

mk
Wczytuję ocenę...
Wideo