Nowy wskaźnik zastąpi WIBOR. Rozpoczęto prace

Prace rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych - poinformował dzisiaj resort finansów. Chodzi m.in. o zastąpienie WIBOR-u nowym wskaźnikiem.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
pixabay.com/Pexels

Ministerstwo przekazało na swojej stronie internetowej, że prace rozpoczęła narodowa grupa robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, zakładającą m.in. wprowadzeniem nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight).

- Celem prac NGR jest przygotowanie "mapy drogowej" oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym

- wyjaśniono.

Ministerstwo tłumaczy, że w pracach zespołu biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

Jak dodano do udziału w pracach NGR mogą zostać zaproszone także instytucje międzynarodowe lub zagraniczne.

"Działania NGR prowadzone są w formule projektowej. Wyodrębniono strumienie projektowe, w ramach których toczą się prace związane przede wszystkim z opracowaniem nowego wskaźnika, przystosowaniem systemów rozliczeń i obrotu oraz tabel odsetkowych do nowego rodzaju wskaźnika referencyjnego, zbudowaniem krzywej terminowej, która umożliwi wyznaczenie terminowych stóp procentowych, oprocentowaniem obligacji czy emisjami własnymi banków. Poszczególnymi strumieniami projektowymi kierują przedstawiciele instytucji reprezentowanych w NGR, zarówno z sektora publicznego, jak i komercyjnego"

- przekazał resort.

MF dodało, że prace NGR nadzorowane i koordynowane są przez komitet sterujący, w skład którego wchodzi resort finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polski Fundusz Rozwoju oraz ING Bank Śląski jako reprezentant sektora finansowego.

Jak poinformowano, plan pracy zespołu zakłada, że w sierpniu 2022 r. – na podstawie "mapy drogowej" oraz raportów przygotowywanych przez "strumienie" – "narodowa grupa robocza określi optymalny operacyjny scenariusz działania w zakresie zmiany wskaźników referencyjnych, uwzględniający zarówno cele reformy wskaźników referencyjnych, jak i potrzebę przeprowadzenia procesu w sposób zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania rynku finansowego".

Ministerstwo poinformowało ponadto, że postępy prac mają być komunikowane po osiągnięciu kolejnych tzw. kamieni milowych.

W czwartek prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę, która oprócz pomocy dla kredytobiorców w formie wakacji kredytowych zakłada także odejście od wskaźnika WIBOR i wprowadzenie jego zamiennika. Ustawa nie precyzuje, ani jaki zamiennik zostanie wprowadzony, ani też, jak będzie data jego wejścia w życie. Zamiennik i data jego wprowadzenia mają zostać ustalone rozporządzeniem.

 Źródło: niezalezna.pl, pap

 

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
md
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo