Clifford Chance i kagiebiści od remontu Tu-154 » czytaj więcej w Gazecie Polskiej! Więcej »

Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów w Grupie PGE

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) alarmuje w raporcie “Global Security Outlook Report 2023”, że rośnie zagrożenie atakiem hakerskim o katastroficznych skutkach. Dlatego też eksperci zalecają firmom inwestowanie w urządzenia monitorujące ruch sieciowy pod kątem zagrożeń oraz ciągłe poprawianie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wiele polskich firm podejmuje działania w tym kierunku. Wśród nich są największe polskie firmy energetyczne - takie jak Grupa PGE - gdzie cyberbezpieczeństwo i zależna od tego pewność dostaw są sprawami kluczowymi.

PGE

Świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy PGE zajmuje się spółka PGE Systemy. Jej celami strategicznymi są m.in. zapewnienie pełnego zakresu usług teleinformatycznych w Grupie Kapitałowej PGE jako Centrum Usług Wspólnych ICT oraz wdrażanie nowych technologii i innowacji dla automatyzacji, przyspieszenia obiegu informacji i usprawnienia zarządzania w Grupie. PGE Systemy dba również o cyberbezpieczeństwo w Grupie. W tym celu PGE Systemy powołały PGE-CERT, zespół reagowania na incydenty komputerowe.

Główne zadania PGE-CERT to:

  • Reagowanie oraz kompleksowa obsługa incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Grupie Kapitałowej PGE.
  • Minimalizacja skutków wystąpienia incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Komunikacja z właściwymi podmiotami oraz koordynowanie działań pomiędzy departamentami utrzymania oraz spółkami w ramach rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Współpraca z instytucjami oraz służbami i organami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne.
  • Komunikacja z zespołami CSIRT/CERT w zakresie alarmowania, obsługiwania oraz ograniczania ryzyk w związku z incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Monitorowanie bezpieczeństwa usług dla podmiotów Grupy PGE.

Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów w Grupie PGE 

- Jednym z najważniejszych zagadnień powierzonych spółce przez Grupę PGE jest cyberbezpieczeństwo. Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów działających w Grupie PGE

– podkreśla Szymon Ferens, wiceprezes  zarządu PGE Systemy w wywiadzie dla portalu Smart-Grids.pl.

- Po agresji Rosji na Ukrainę PGE-CERT obserwuje zwiększenie liczby ataków związanych z próbami dostarczenia złośliwego oprogramowania głównie za pomocą odpowiednio przygotowanych wiadomości e-mail oraz kampaniami phishingowymi nakierowanymi na wyłudzenie poświadczeń do systemów teleinformatycznych. Jesteśmy ostrożni w upublicznianiu informacji o charakterze liczbowym i wartościowania zagrożeń, z którymi PGE-CERT ma do czynienia w codziennych działaniach operacyjnych, ponieważ zdajemy sobie sprawę o możliwości wykorzystania tego typu informacji w działaniach grup haktywistycznych, cyberprzestępczych do propagacji dalszych ataków ukierunkowanych na zasoby Grupy PGE

- dodaje.

PGE Systemy jest częścią największej grupy energetycznej w Polsce – Grupy PGE.

- Jesteśmy dostawcą oraz zajmujemy się serwisem narzędzi i usług IT dla wszystkich spółek Grupy PGE. Nadzorujemy programy długoterminowe, ale działamy też w nadzwyczajnych sytuacjach

- wyjaśnia Szymon Ferens.

- Nasze zespoły obsługują jednocześnie około setki inicjatyw na etapie realizacji różnych projektów. Są to strategiczne projekty Grupy, takie jak m.in.: budowa sieci łączności dla polskiej energetyki LTE450, jeden z największych systemów w Europie – Nowy CRM i Billing (NCB), Program Techniczne Zarządzanie Majątkiem Dystrybucyjnym, aż po nowoczesne środowisko biurowe Office 365 z pakietem aplikacji oraz implementacje bezpiecznej strefy wymiany informacji między rozwiązaniami technologicznymi (OT) a informatycznymi (IT)

- dodaje.

Dla zobrazowania szerokiej skali i zakresu działań PGE Systemy warto przytoczyć niektóre dane liczbowe. Spółka ta realizuje usługi dla 37 spółek z Grupy PGE, ich spółek zależnych, spółek celowych i kilku spółek spoza Grupy PGE, którym świadczy 163 usługi teleinformatyczne (ICT).

- W PGE Systemy realizowane są także projekty związane z rozwojem informatycznym Grupy PGE przy współpracy z firmami jak m.in. Google i Microsoft. Odbywają się szkolenia, zmieniany jest sposób tworzenia aplikacji oraz przechowywania i analizy danych

- zaznacza wiceprezes Ferens.

Jednym z najważniejszych zagadnień powierzonych spółce przez Grupę PGE jest cyberbezpieczeństwo.

- Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów działających w Grupie PGE. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają certyfikaty i uczestniczą w warsztatach

- podkreśla Szymon Ferens.

Od 10 lat spółka rozwijamy też Service Desk i Serwis IT, z których specjalistami najczęściej mają do czynienia pracownicy spółek Grupy PGE. Od początku istnienia Service Desk PGE-CERT zarejestrowała aż 3 miliony zgłoszeń co daje 20 tysięcy zgłoszeń miesięcznie. Jeżeli chodzi o Serwis informatyczny, to obecnie ma zarejestrowanych około 26 tys. kont Active Directory i kont technicznych. Natomiast skrzynek pocztowych imiennych i technicznych obsługiwanych przez PGE Systemy jest łącznie ponad 27 tys. Jak więc widać, zakres zadań PGE-CERT jest bardzo szeroki.

 Projekt CRM i Billing należą do największych projektów w zakresie cyfryzacji sektora energetycznego w Europie

- Odgrywamy bardzo ważną rolę w Grupie PGE. Bez niezawodnego, nowoczesnego systemu łączności operacyjnej i technicznej, którą tworzy PGE Systemy niemożliwa byłaby realizacja Strategii Grupy PGE i jednego z jej filarów, którym są nowoczesne usługi energetyczne

- podkreśla wiceprezes PGE-CERT.

- Właśnie takim projektem wspierającym kluczowy cel strategiczny Grupy PGE – świadczenie nowoczesnych usług energetycznych – jest Nowy CRM i Billing (NCB). Umożliwi on przyspieszenie procesów biznesowych i rozliczeń z klientami w oparciu o aktualne dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej, a także szeroko rozumianej obsługi klienta

- dodaje.

Projekt CRM i Billing to jeden z największych projektów w zakresie cyfryzacji sektora energetycznego w Europie.

- Jego podstawowym celem jest zapewnienie, szybkiej i kompleksowej obsługi klientów oraz współpracy z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii, w którym gromadzone i przetwarzane będą dane niezbędne do dokonywania rozliczeń za sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej. Projekt wspiera kluczowy cel strategiczny Grupy PGE, którym jest świadczenie nowoczesnych usług energetycznych

- wyjaśnia Zbigniew Orkisz p.o. prezesa zarządu PGE Systemy.

Program CRM i Billing obejmuje wdrożenie nowego systemu, jak również połączenie go z innymi systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla jeszcze skuteczniejszej realizacji działań z zakresu obsługi klientów w Grupie PGE. Program zwiększy również gotowość do wprowadzania nowoczesnych usług i produktów energetycznych. Obecnie, w ramach Programu, prowadzone są prace nad konfiguracją systemów oraz przygotowaniem do migracji danych. Dostarczona została już docelowa infrastruktura techniczna, a prace instalacyjne środowiska docelowego oraz związane z opracowaniem specyfikacji interfejsów są już na etapie końcowym. Termin uruchomienia produkcyjnego systemu zaplanowano na III kwartał 2023 roku. Zakończenie etapu pilotażowego przewidywane jest na IV kwartał 2023 roku.

- Kolejnym wyzwaniem realizowanym przez nas w ramach Grupy PGE jest transformacja cyfrowa, czyli wdrażanie najlepszych rozwiązań informatycznych – od analizy dużych zbiorów danych, przez automatyzację, aż po sztuczną inteligencję

- podsumowuje Szymon Ferens.

- Dzięki cyfryzacji Grupa PGE może zoptymalizować koszty, zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić zarządzanie, przyspieszyć wzrost i zwiększyć przychody. Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na nas spoczywa

- dodaje.

Podkreśla, że wszelkie działania digitalizacyjne są mocno wspierane przez Grupę PGE, gdyż ułatwiają zarządzanie pracą oraz umożliwiają pełniejszą kontrolę procesów.

- Począwszy od strategicznych projektów, jakimi są LTE450 i Nowy CRM i Billing, aż po digitalizację i automatyzację procesów w Grupie PGE oraz zastąpienie dokumentów obiegiem elektronicznym – w ramach e-Archiwum, gdzie każdy dokument papierowy otrzymuje swojego cyfrowego bliźniaka, czyli swój cyfrowy skan. Zajmujemy się także realizacją systemu wspomagającego obieg korespondencji w Grupie PGE, czyli e-Kancelarią. Ta z kolei umożliwia nie tylko wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, ale także śledzenie jej i sprawne wyszukiwanie. Aktualnie w systemie e-Kancelaria działa ok. 500 punktów kancelaryjnych, które obsługują miesięcznie średnio około 2 milionów korespondencji

- wylicza Szymon Ferens.
 

 Źródło: niezalezna.pl

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Mariusz Urbanke
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo