Tortury zemstą za naruszenie wpływów » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »
Z OSTATNIEJ CHWILI
Natalia Kaczmartek wynikiem 48,90 pobiła rekord Polski w biegu na 400 m podczas mityngu Diamentowej Ligi w Londynie • • •

Mniej zużytej energii – więcej pieniędzy w portfelach

Dzięki odpowiedzialnej polityce energetycznej władz i działaniom, których celem jest ochrona Polaków przed wysokimi cenami energii – mimo agresywnej polityki energetycznej Moskwy – prądu i ciepła nie zabraknie. Możemy czuć się bezpieczni.

Adobe Stock

Niezależnie od tego, w obliczu nadchodzącej zimy i spodziewanych krótszych lub dłuższych okresów, w których zapotrzebowanie na prąd i ciepło będzie wzrastać, warto, by całe społeczeństwo podjęło działania na rzecz oszczędnego gospodarowania energią.

Niższe ceny energii dzięki racjonalnemu użytkowaniu
Wśród rozwiązań wdrażanych od miesięcy przez rząd na rzecz obniżania cen energii dla gospodarstw domowych i instytucji wrażliwych społecznie, jak szpitale, hospicja, domy opieki itd., są m.in. tarcza antyinflacyjna, tarcza solidarnościowa oraz dodatek węglowy. Do tego należy dodać programy zachęcające użytkowników pieców grzewczych do wymiany przestarzałych instalacji i źródeł ciepła czy dofinansowujące inwestycje w termomodernizację budynków, m.in. poprzez docieplanie ścian i uszczelnianie okien. Rządowe programy wspierające transformację energetyczną w Polsce, jak m.in. Czyste Powietrze czy Mój Prąd, to nie tylko możliwość wymiany starych pieców grzewczych. To również ograniczanie emisji szkodliwych gazów czy strat ciepła w budynkach, np. poprzez ich termomodernizację.

Realne obniżenie rachunków za prąd
– Zaproponowane przez rząd regulacje ochronią Polaków przed wysokim wzrostem cen za energię elektryczną w 2023 roku. Są także impulsem do rozważnego zarządzania energią w domu i firmie. Odpowiedzialne podejście do zużywania energii i paliw sprzyja walce ze skutkami europejskiego kryzysu energetycznego, jednocześnie chroni budżety Polaków – mówi Paweł Majewski, prezes Enea SA.

Mechanizm zamrożenia cen prądu - maksymalnego poziomu zużycia energii elektrycznej
Uchwalone ustawy koncentrują się m.in. na ustaleniu mechanizmu maksymalnego poziomu zużycia energii elektrycznej, poniżej którego jej ceny będą takie same, jak w 2022 roku. Mechanizmem są objęci wszyscy odbiorcy z grup taryfowych G, w tym gospodarstwa domowe, których limit zużycia energii wynosi do 2000 kWh rocznie. Jednocześnie dla osób uprawnionych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, analogiczny limit zużycia energii będzie wyższy – wyniesie do 2600 kWh rocznie. Takie osoby będą musiały złożyć do firmy dostarczającej energię elektryczną odpowiednie oświadczenie. Podobne oświadczenie zobowiązane będą złożyć osoby uprawnione posiadające Kartę Dużej Rodziny albo prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. W ich bowiem przypadku limit zużycia energii, poniżej którego będą płacić po cenach tegorocznych, wynosi do 3000 kWh rocznie.

Zamrożenie cen dla prosumentów
Zamrożenie cen obejmuje także prosumentów, tj. osoby produkujące energię na własne potrzeby, np. z domowej farmy fotowoltaicznej, a jej nadwyżki odsprzedające na rzecz sieci energetycznych:

 • prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie opustów (net-metering), od 1 stycznia 2023 roku będą mieli prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej – w ramach ustawowych limitów zużycia (2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh). W przypadku prosumentów zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Po zastosowaniu obowiązującego danego prosumenta opustu 1:0,7 albo 1:0,8, ilość nadwyżki energii pobranej nad wyprodukowaną będzie rozliczana przy uwzględnieniu ustawowych limitów zużycia 2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh po cenach z Taryfy z 2022 roku;
 • z kolei prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie net-billingu będą mieli prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej tak jak inni odbiorcy z tej grupy taryfowej, tj. w ramach obowiązujących ich limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh). W ramach limitów zużycia, w 2023 roku dla prosumentów rozliczanych na podstawie Taryfy, za energię pobraną z sieci zostaną zastosowane ceny i stawki opłat wynikające z obowiązujących w 2022 roku Taryf.

Jednak niezależnie od programów i ustaw wprowadzonych przez państwo warto pamiętać, że istotny wkład w obniżenie wysokości rachunków, które płacimy za energię, mamy my sami.
Polski Komitet Energii Elektrycznej prowadzi obecnie działania edukacyjne w ramach kilku kampanii. Poprzez jedną z nich „Liczy się energia” zachęca odbiorców energii elektrycznej do oszczędzania prądu.

Codzienne pozytywne nawyki
Wzrost rachunków za energię elektryczną wielu z nas motywuje zarówno do tego, by rozsądnie planować zakupy, jak również z głową używać sprzętów elektronicznych. Z badania IBRiS przeprowadzonego w czerwcu bieżącego roku na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wynika m.in., że 91 proc. badanych uważa siebie za osoby oszczędzające energię elektryczną; co trzeci ankietowany wyłącza nieużywane sprzęty z prądu nawet podczas krótkich letnich wyjazdów, ponad 40 proc. badanych wyłącza zaś nieużywane sprzęty z prądu, gdy wybiera się w dłuższy urlop.
Eksperci przekonują, że codzienne pozytywne nawyki w znaczący sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia wysokości rachunków za prąd.

Klasa energetyczna to nie wszystko
Ważne są również decyzje zakupowe, które później przekładają się na długotrwałe koszty użytkowania urządzeń. Dlatego klasa energetyczna sprzętu to czynnik, który powinien być ważnym elementem w procesie podejmowania decyzji. Szczególne znaczenie ma to w przypadku sprzętów, które pozostają włączone prawie przez cały czas, takich jak lodówka czy zamrażalnik.
Rzecz jasna klasa energetyczna to nie jedyny element, który powinien znaleźć się na naszej check-liście zakupowej. Zanim skorzystamy z wypatrzonej wcześniej promocji albo zainspirujemy się poleceniami znajomych czy recenzjami znalezionymi w sieci, warto zdać sobie sprawę, jakie są nasze realne potrzeby, komu i jak wielu osobom te urządzenia będą służyć?
Wieloosobowa rodzina będzie potrzebowała dużej lodówki. Z kolei singlowi, który stołuje się w restauracji (barze) wystarczy mała lodówka, która nie będzie generowała zbyt wysokich rachunków za energię elektryczną. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pralki czy suszarki – każda z nich może w danym momencie wyprać i wysuszyć określoną liczbę kilogramów ubrań. Para bez dzieci powinna raczej wybrać mniejszy model takiego sprzętu, który będzie pobierał mniej prądu, a i tak wypierze wszystko, czego potrzebują jego użytkownicy.

Grupa taryfowa
Na wysokość rachunku za energię można także wpłynąć nie tylko zmniejszając jej zużycie, ale również dokonując wyboru odpowiedniej grupy taryfowej. Jest ona widoczna na rachunku, zwykle w górnej jego części. Przy czym to, jaka ona jest, zależy od naszej decyzji. Decyzję o wyborze taryfy warto podjąć analizując swój tryb życia i ilość energii pobieranej o poszczególnych porach. Co istotne, wybór odpowiedniej taryfy może pozwolić zaoszczędzać nawet kilkanaście procent wysokości rachunku.

 • G11 to standardowa taryfa dla gospodarstw domowych; niezależnie od dnia i godziny za każdą zużytą kilowatogodzinę (kWh) płatność jest dokładnie taka sama, według średniej stawki.
 • G12 to taryfa godzinowa; w godzinach nocnych energia elektryczna jest znacznie tańsza (nawet o kilkadziesiąt procent) niż w taryfie G11, z kolei w ciągu dnia znacznie droższa.
 • G12w to taryfa godzinowa i weekendowa – działa jak taryfa godzinowa, z tą jednak różnicą, że stawka nocna obowiązuje również w sobotę i niedzielę w ciągu dnia.

Oszczędzanie energii to racjonalny wymóg naszych czasów
To oczywiste, że zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w naszych domach i pomieszczeniach biurowych korzystnie wpłynie nie tylko na stan środowiska, ale też nasze portfele. W tym celu – dla zmniejszenia rachunków, które płacimy za energię elektryczną, warto na co dzień wprowadzić w naszych mieszkaniach kilka prostych zasad:

 • wybieranie sprzętów RTV/AGD z najwyższą klasą energetyczną;
 • wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne;
 • ograniczenie korzystania ze sztucznego światła w czasie, gdy możemy używać naturalnego oświetlenia słonecznego;
 • wyłączanie światła, gdy wychodzimy z mieszkania (pokoju/łazienki);
 • korzystając z lodówki, otwieramy jej drzwi na krótko i na małą szerokość. Pamiętajmy przy okazji też o tym, że przy niedomkniętych drzwiach lodówka zużywa więcej energii.

Poza tym nie zaszkodzi wprowadzenie jeszcze kilku innych racjonalnych nawyków:

 • uszczelnienie okien i drzwi;
 • obniżenie temperatury w mieszkaniu do 20°C, a w razie wyjazdu ustawienie jej na 16°C;
 • wietrzenie mieszkania krótko, lecz intensywnie;
 • odpowietrzenie grzejników i niezasłanianie ich meblami;
 • suszenie mokrych ubrań przy kaloryferze, a nie bezpośrednio na nim;
 • nieotwieranie zbyt często piekarnika podczas używania go;
 • odsłanianie okna w słoneczne dni.

Jak więc widać, oszczędzanie prądu nie wiąże się z wielkimi wyrzeczeniami, a pozwala zaoszczędzić mnóstwo energii elektrycznej.

 

 

 

 Źródło: redakcja

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wideo