Inwestycje infrastrukturalne szansą dla rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy jest najlepszym miejscem dla pozyskania kapitału dla dużych inwestycji infrastruktu­ralnych – powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A. ds. Banko­wości Prywatnej i Produktów Inwestycyj­nych. Jego zdaniem korzyści są obopólne, bo inwestycje takie są również szansą dla rynku kapitałowego.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

W opinii Fuchsa obecna sytuacja, zwią­zana z wysoką inflacją, a co za tym idzie z wysokimi stopami procentowymi i w kon­sekwencji z rosnącymi depozytami, jest fatalna dla rynku kapitałowego. 

Para­doksalnie dobrym czasem dla rynku ka­pitałowego był okres pandemii. Na rynek, przy zerowych stopach procentowych, wróciło wielu inwestorów, pojawiło się też całkiem sporo nowych graczy

– tłu­maczył wiceprezes Pekao.

Jego zdaniem obecnie szansą dla rynku kapitałowego są duże inwestycje struk­turalne, jak CPK, szybka kolej Kijów– Warszawa czy transformacja sektora energetycznego.

Sektory finansowy i publiczny nie będą w stanie sfinansować takich inwestycji na własną rękę. To są biliony złotych i myślę, że rynek kapita­łowy jest najlepszym miejscem do pozy­skania tego kapitału

– stwierdził Fuchs.

Przypomniał, że tylko 20 proc. inwestycji jest finansowanych w Polsce przez rynek kapitałowy. – W USA to 80 proc., a średnio na świecie – 70 proc. Mamy potężną prze­strzeń do osiągnięcia tych poziomów. A to gigantyczna szansa dla rynku kapitałowego – podkreślił wiceszef Pekao

 Źródło: niezalezna.pl

 

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Paweł Woźniak
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo