Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Zawieszona kolejna SKOK

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 3 lutego decyzję o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK Wielkopolska).

Arcaion (pixabay)
Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 3 lutego decyzję o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK Wielkopolska). Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) przyjęła to posunięcie „z dużym niepokojem”.

Jednocześnie ZUS zadecydował o wstrzymaniu wypłaty świadczeń na konta klientów w SKOK Wielkopolska. „Prosimy wszystkich klientów, pobierających dotychczas świadczenia za pośrednictwem SKOK Wielkopolska o pilny kontakt z najbliższą placówką ZUS i zmianę rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia” – napisał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

W ocenie Kasy Krajowej nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji. Jednocześnie Kasa Krajowa stwierdza kategorycznie, że nie miała realnej i adekwatnej do sytuacji w Wielkopolskiej SKOK (w trakcie działania ustanowionego decyzją KNF zarządcy komisarycznego) możliwości udzielenia tej Kasie pomocy stabilizacyjnej.

Powodem takiej sytuacji była w ocenie Kasy Krajowej trudna współpraca z zarządcą komisarycznym, polegająca m.in. na zwlekaniu z przygotowaniem realistycznego Programu Naprawczego, braku informacji o uzgodnieniu przygotowanego Programu Naprawczego z KNF, stwierdzeniu przez Kasę Krajową licznych nieprawidłowości w bieżącej działalności Kasy, kierowanej przez zarządcę oraz jego działania obniżające, zdaniem Kasy Krajowej, zdolność Kasy do wypracowywania zysku.

Aktywa Wielkopolskiej SKOK stanowią 2,17 proc. całego sektora spółdzielczych kas i jest ona jedną z 40 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce. Depozyty we wszystkich SKOK-ach gwarantowane są – tak jak w bankach – do kwoty 100 tys. euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

 Źródło: niezalezna.pl

 

#SKOK Wielkopolska

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
MP
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo