Tajemnice sędziego, agenta Łukaszenki » więcej w Gazecie Polskiej! CZYTAJ TERAZ »

Jak poprawić zaufanie do inwestycji zagranicznych w Polsce?

Atrakcyjnych inwestorów zagranicznych może przyciągnąć do Polski odpowiednia polityka gospodarcza, pewność prawa oraz proste, przejrzyste prawo podatkowe i zamówień publicznych.

Warsaw Enterprise Institute
Atrakcyjnych inwestorów zagranicznych może przyciągnąć do Polski odpowiednia polityka gospodarcza, pewność prawa oraz proste, przejrzyste prawo podatkowe i zamówień publicznych. Takie są główne wnioski raportu „Klimat dla inwestycji w Polsce. Diagnoza sytuacji, propozycje rozwiązań”, opracowanego przez think-tank Warsaw Enterprise Institute (WEI).

Uczestnicy debaty zorganizowanej w związku z publikacją raportu zwracali uwagę, że w ostatnim czasie pojawiają się w Polsce duże inwestycje zagraniczne, takie jak fabryki General Electric i Lufthansy czy wcześniej Mercedesa. Jednak z drugiej strony spada tempo dynamiki wzrostu PKB, które, według ostrożnych szacunków WEI, w IV kwartale br. może osiągnąć poziom zaledwie 1,8 proc. w porównaniu z takim samym okresem w ub.r. A w całym br. ok. 2,8-2,9 proc.

- Tymczasem państwo potrzebuje rocznie w sumie ok. 55 mld zł rocznie na realizację obecnej polityki prospołecznej. Dlatego potrzebuje jednocześnie silnego wsparcia poprzez napływ inwestycji zagranicznych

– uważa Tomasz Wróblewski, wiceprezes WEI.

Jego zdaniem wszystkie modele ekonomiczne dowodzą, że bez zwiększenia nakładów inwestycyjnych tempo zbliżania się PKB Polski do średniej europejskiej będzie trudne do utrzymania. Tymczasem - jak wynika z danych GUS - po trzecim kwartale br. inwestycje w Polsce wyhamowują.

Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zwrócił z kolei uwagę na nierzadko niechętną czy wręcz wrogą postawę niektórych przedstawicieli samorządów, wywodzących się z partii opozycyjnych, wobec inwestorów zagranicznych, chcących realizować na danym terenie swoje przedsięwzięcia. – A przecież samorządy powinny w takich przypadkach grać w jednej drużynie z rządem – dodał Pisula.

- Uważam, że Polska może tylko jeszcze bardziej pokusić się o świadomą współpracę z firmami globalnymi w zakresie nowych technologii, innowacji, komercjalizacji, rynku usług, aby wywindować polskie firmy na kolejne szczyty

- mówi prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Tony Housh.


- Wysłuchaliśmy uwag inwestorów, którzy już zainwestowali w naszym kraju i uważnie obserwują co dzieje się obecnie w Polsce. Na tej podstawie przygotowaliśmy rekomendacje dla rządu. Pozwolą one zrealizować ambitne zapowiedzi przedwyborcze i pomyślnie sfinalizować działania związane z tzw. planem Morawieckiego, a co najważniejsze – utrzymać tempo wzrostu gospodarczego na zakładanym poziomie

- mówi Wróblewski.

 Źródło: niezalezna.pl

 

#inwestycje zagraniczne

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
MP
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo