Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ »

Unia wygrywa spór z Rosją

Zespół orzekający Światowej Organizacji Handlu (WTO) potwierdził, że rosyjski zakaz importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych produktów wieprzowych z Unii Europejskiej jest nielegalny

tpsdave (pixabay)
Zespół orzekający Światowej Organizacji Handlu (WTO) potwierdził, że rosyjski zakaz importu żywych świń, świeżej wieprzowiny i innych produktów wieprzowych z Unii Europejskiej jest nielegalny w świetle zasad handlu międzynarodowego.

Orzeczenie dotyczy embarga nałożonego przez Rosję na początku 2014 r. z powodu ograniczonej liczby przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarach UE graniczących z Białorusią – poinformował Portal Promocji Eksportu przy wydz. Promocji i Handlu ambasady Polski w Moskwie.

WTO uznała, że odmowa przyjęcia przez Rosję importu niektórych produktów z UE i odpowiedniego dostosowania świadectw przywozowych jest równoznaczna z zakazem importu z całej UE. Nie ma to umocowania w międzynarodowych normach i jest sprzeczne z postanowieniami Porozumienia WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS).

Ponadto zakazy importu nałożone indywidualnie na Polskę, Litwę i Estonię spotkały się z taką samą krytyką ze strony zespołu orzekającego.

Orzeczenie stanowi wyraźne wezwanie dla Rosji i wszystkich członków WTO do przestrzegania międzynarodowych norm.

Jak zauważył portal - protekcjonistyczne zachowanie Rosji dotyka wielu innych sektorów gospodarki. Niedawno UE wszczęła procedury WTO w sprawie szeregu barier handlowych wprowadzonych przez Rosję, m.in. opłat recyklingowych od samochodów, wysokich ceł na papier i inne produkty oraz ceł antydumpingowych na samochody dostawcze.

Od sprawozdania zespołu orzekającego przysługuje prawo do odwołania w terminie 60 dni. Jeżeli odwołanie nie zostanie złożone w tym czasie, sprawozdanie zostanie przyjęte i Rosja będzie zobowiązana dostosować się do zalecenia.

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Rosja #wieprzowina

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

MP
Wczytuję ocenę...
Wideo