Joanna Kowałkowska

Dziennikarka „Gazety Polskiej Codziennie”.
Artykuły autora