Jan Olszewski był premierem od grudnia 1991 do czerwca 1992 roku. Przez cały ten okres narastał konflikt z Unią Demokratyczną, a zwłaszcza z prezydentem Lechem Wałęsą, którego przyczyną główną był spór o postępowanie ze współpracownikami służb specjalnych PRL. Rząd Olszewskiego, widząc ogromne zagrożenie dla suwerenności kraju, dążył do lustracji. 

O powadze sytuacji w tamtym okresie może świadczyć wizyta Wałęsy w Moskwie. Wiedząc, że ma on podpisać porozumienie, którego jeden z punktów mówił, że obie strony „stworzą warunki” dla zakładania mieszanych przedsiębiorstw polsko-rosyjskich na terenie baz opuszczanych przez armię rosyjską w Polsce, rząd wysłał do prezydenta szyfrogram, sprzeciwiający się podpisaniu tego dokumentu. Jan Olszewski słusznie zauważył, że ograniczałoby to suwerenność Polski, bo byłyby to dla naszego kraju „spółki przymusowe”.

Rząd Olszewskiego upadł 4 czerwca 1992 w tzw. noc teczek, po ujawnieniu przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza listy polityków figurujących w archiwach MSW jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych. Na liście tej znajdował się m.in. Lech Wałęsa, który 4 czerwca wnioskował o odwołanie premiera. 

O tym, co stało się tamtego dnia najlepiej opowiada film dokumentalny Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka „Nocna zmiana”.