W dniu 31 maja 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział  Cywilny, sygnatura akt. VI ACa 200/17, wydał wyrok w sprawie z Powództwa PWPW S.A. o roszczenie wynikające z prawa prasowego, w którym nakazał Redaktorowi Naczelnemu Dziennika „Gazeta Prawna”, Krzysztofowi Jedlakowi, opublikować w papierowym wydaniu w/w dziennika sprostowanie prasowe dotyczące artykułu z dnia 13 września 2016 roku, autorstwa Pani Sylwii Czubkowskiej, pt. „Najlepsi odchodzą? Kto przygotuje e-dowód?”, w którym znalazły się nieprawdziwe i nierzetelne informacje naruszające dobra osobiste PWPW S.A. Wyrok jest prawomocny.