Wystawy poświęcone historii Ossolineum, jubileuszowa gala z udziałem prezydenta Andrzej Dudy oraz konferencja naukowa to niektóre z elementów obchodów 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, które rozpoczną się w poniedziałek we Wrocławiu.


Zakład Narodowy im. Ossolińskich ufundowany został w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego, uczonego, bibliofila i kolekcjonera. Celem fundacji było zbieranie, udostępnianie i zachowanie dla potomności piśmiennictwa i dzieł sztuki oraz innych narodowych pamiątek. W latach 1946-47 cześć zbiorów Zakładu trafiło z Lwowa do Wrocławia. Tu też znajduje się dziś siedziba Ossolineum, w którego strukturach znajdują się Biblioteka, Muzeum ks. Lubomirskich, Wydawnictwo oraz Muzeum Pana Tadeusza. Jak podkreślił w czwartek podczas konferencji prasowej dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko, historia Ossolineum splotła się z historią Polski:


Ossolineum to zbiory, pamiątki narodowe, historiografia. Ossolineum było pomyślane przez Ossolińskiego jako koło ratunkowe rzucone narodowi, które miało pomóc w przetrwaniu okresu niewoli. Pomóc w niezatraceniu własnej świadomości narodowej i woli walki o niepodległość


- mówił Juzwenko.

Obchody 200-lecia Ossolineum rozpoczną się we Wrocławiu w poniedziałek od uroczystej gali w Operze Wrocławskiej. Na uroczystości obecny ma być m.in. prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek, w ramach obchodów jubileuszu, zostanie otwarta w budynkach Ossolineum wystawa zatytułowana "200 lat Ossolineum. 1817 - 2017". Będzie to szeroka prezentacja zbiorów Zakładu, m.in. książek, czasopism, grafik i fotografii. Wystawa ma być chronologiczną opowieścią o historii Ossolineum. 

Inna z ekspozycji - "200 lat Ossolineum. Litteris et Artibus. Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1817-2017)"- będzie prezentowana w wybranych instytucjach w kraju i zagranicą. Z kolei w październiku zaplanowano konferencję naukową dotyczącą historii Ossolineum. Elementem jubileuszowym będzie również koncert L.U.C-a (Łukasz Rostkowski) zatytułowany Kurier z Warszawy, poświęcony postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Koncert odbędzie się we wtorek przez budynkiem Muzeum Pana Tadeusza:


Ilustrowane słuchowisko Rostkowskiego dobrze wpisuje się w najnowsze osiągnięcia Ossolineum w upowszechnianiu wiedzy historycznej, ponieważ jego ideą jest dialog pomiędzy kluczowymi dla naszej historii postaciami i wydarzeniami a współczesną kulturą artystyczną


- powiedział dr Marcin Hamkało, wicedyrektor Ossolineum, zarządzający Muzeum Pana Tadeusza.

Wystawy z okazji jubileuszu zorganizowane zostaną również we Lwowie. Od czerwca w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy będzie można oglądać ekspozycję poświęconą zbiorom Ossolineum, które pozostały we Lwowie. Druga wystawa powstaje we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki i będzie prezentacją obrazów, wchodzących w przeszłości w skład kolekcji Muzeum Lubomirskich, stanowiącego część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Będzie można ją oglądać we wrześniu i październiku, natomiast w styczniu 2018 r. wystawa przyjedzie do Wrocławia i będzie eksponowana w Gmachu Głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Obchody jubileuszu 200-lecia Ossolineum zakończą się w czerwcu przyszłego roku. Patronat nad nimi objął prezydent Andrzej Duda.