Pragnę złożyć wszystkim weteranom misji poza granicami kraju wyrazy najwyższego szacunku i uznania, na które zapracowaliście wśród wielu niebezpieczeństw służby pełnionej daleko od domu, w imię światowego pokoju i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej - napisał w liście do weteranów minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Dzisiaj w Polsce obchodzony jest Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Weterani mogą liczyć na naszą wierną pamięć i niezawodne wsparcie, wynikające przede wszystkim z potrzeby serca, ale także z przyjętych wobec weteranów zobowiązań. (…) W najbliższym czasie rząd rozpatrzy przygotowywaną  przez Ministerstwo Obrony Narodowej nowelizację ustawy o weteranach. Ustawę, gwarantującą weteranom wsparcie i godne życie. W poczuciu odpowiedzialności wobec weteranów misji zagranicznych podejmujemy działania modernizacyjne, które uczynią Polskę silną i  bezpieczną. W tym wielkim dziele zawsze będzie miejsce dla was- weteranów. Wciąż potrzebujemy waszej obecności wśród nas, aktywności zawodowej, patriotyzmu, umiejętności i doświadczenia - napisał w liście do weteranów wojennych minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Swój list do weteranów skierował również Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Andrzej Duda. 

Obchodzony Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych to dowód, że państwo polskie pamięta o osobach, które brały udział w misjach, często kładąc na szali własne życie lub zdrowie. W ten symboliczny sposób wyrażamy nasz szacunek dla uczestników operacji wojskowych i wojennych, stabilizacyjnych, pokojowych i humanitarnych. (...) Organizowane co roku – ale za każdym razem w innym miejscu – obchody Waszego święta zwiększają wrażliwość Polaków na sprawy międzynarodowego pokoju, ale też przyczyniają się do rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję za te działania. Raz jeszcze składam szczere podziękowania i najlepsze gratulacje wszystkim weteranom misji pokojowych. Proszę, przyjmijcie życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności, które kieruję również do Waszych rodzin i najbliższych - napisał w liście prezydent A. Duda.