W morskiej strefie nadgranicznej stwierdzono występowanie złóż ropy naftowej i gazu łupkowego, większych niż przypuszczano. Roszczenia do ich eksploatacji wysuwa państwo sąsiadujące, jednocześnie powodując zagrożenie interesów RP na morzu – to część fikcyjnego scenariusza ćwiczeń dowódczo–sztabowych 3. Flotylli Okrętów pod kryptonimem Okoń-17, rozpoczynających się właśnie na wodach Bałtyku. 

Scenariusz ćwiczenia zakłada, że siły przeciwnika będą dążyć do zniszczenia ważnej z punktu widzenia gospodarczego infrastruktury państwa i przejęcia kontroli w rejonie występowania złóż bogactw naturalnych – czytamy na portalu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W ćwiczeniach wspomaganych komputerowo uczestniczą dowódcy oraz specjaliści sztabu 3. FOkr i jednostek podległych oraz wszystkie komponenty Marynarki Wojennej tj. morski, lotniczy, brzegowy i logistyczny.

Celem wspomaganych komputerowo ćwiczeń dowódczo – sztabowych jest teoretyczne przygotowanie do praktycznych manewrów na morzu. Studiowana jest terminologia, ujednolica się definicje, procedury dowodzenia i kontroli, a także przygotowuje się szczegółowe algorytmy działań okrętów w niebezpieczeństwie. Dowództwa poszczególnych jednostek muszą na bieżąco analizować sytuację i skutecznie odpowiedzieć na działania nieprzyjaciela, a także sytuacje kryzysowe. Kończącym się w piątek, 26 maja ćwiczeniem kieruje szef Sztabu 3. Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa - czytamy na portalu.

Wykorzystywany podczas ćwiczeń Okoń-17 System Symulacji Pola Walki JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation), to narzędzie imitujące rzeczywiste warunki środowiska pola walki ze wszystkimi jego aspektami. Narzędzie wymusza na ćwiczących użycie wiedzy taktycznej, operacyjnej i strategicznej w celu prowadzenia "gry wojennej". System Symulacji Pola Walki JCATS przeznaczony jest do szkolenia i doskonalenia umiejętności obsad etatowych dowództw i sztabów, a także umiejętności indywidualnych żołnierzy, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcyjnych w procesie planowania, organizowania i prowadzenia walki oraz dowodzenia wojskami - podaje DG RSZ.