– To wyjątkowy dzień dla naszych rodaków mieszkających na Ukrainie, w szczególności w Żytomierzu. Jestem dumny, że mogłem przyczynić się do upamiętnienia Pana Prezydenta Prof. Lecha Kaczyńskiego – powiedział portalowi Niezalezna.pl Jarosław Grzywiński, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

W Żytomierzu na Ukrainie odsłonięto tablicę upamiętniającą prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu RP oraz władz ukraińskich. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w żytomierskim kościele pod wezwaniem św. Jana z Dukli, którą celebrował proboszcz, ojciec Pawło Szewczuk. Po odsłonięciu tablicy zaplanowano panel dyskusyjny „Lech Kaczyński i relacje polsko-ukraińsko-gruzińskie” oraz prezentację książki redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” Tomasza Sakiewicza „Testament I Rzeczypospolitej. Kulisy śmierci Lecha Kaczyńskiego”.

Tablica znajduje się na budynku z numerem jeden na ulicy Lecha Kaczyńskiego, nazwanej jego imieniem w 2016 roku. „Pamięci Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przyjaciela Ukrainy” – głosi umieszczony na tablicy napis.

Odsłonięcia tablicy dokonali m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, wicemarszałek sejmu Ryszard Terlecki i wicepremier Ukrainy Hennadij Zubko.

Minister Kwiatkowski mówiąc o uroczystości, stwierdził: „To przypomina rolę i pokazuje Polakom, ale przecież także Ukraińcom, tym wszystkim, którzy mieszkają tutaj na Żytomierszczyźnie, jakie znaczenie dla relacji polsko-ukraińskich miał i co wniósł prezydent Lech Kaczyński. (…) Dzisiaj widzimy, że to wszystko, co robił Lech Kaczyński, spotkało się ze zrozumieniem i wdzięcznością”.


fot. niezalezna.pl

Wicemarszałek Terlecki odniósł się do relacji polsko-ukraińskich. 

Stosunki polsko–ukraińskie miewają takie słabsze chwile, ale generalnie przecież chodzi nam o to, żeby były jak najlepsze. Myślę, że chodzi o to obu stronom i taka uroczystość jak dzisiaj jest okazją, żeby przypominać, że zarówno w nie tak dawnej przeszłości – jak ta za prezydentury Lecha Kaczyńskiego – jak i dziś, współpraca Polski z Ukrainą jest kluczowa dla bezpieczeństwa, rozwoju regionu 

– mówił Terlecki.


fot. niezalezna.pl

Z kolei wicepremier ukraińskiego rządu przypomniał o działaniach prezydenta Lecha Kaczyńskiego na rzecz integracji europejskiej Ukrainy. 

Zrobił bardzo dużo, żeby Ukraina była dziś krajem europejskim. (…) Lech Kaczyński zawsze wspierał Ukrainę. Był człowiekiem, który żył przyszłością 

– powiedział.


fot. niezalezna.pl

Tablica powstała dzięki wieloletnim staraniom działającego w Żytomierzu Zjednoczenia Szlachty Polskiej, a ufundowała ją Fundacja Wolność i Demokracja. Uroczystość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie Giełdy Papierów Wartościowych i prezesa GPW Jarosława Grzywińskiego.

Jestem patriotą polskiej racji stanu. Patriotą pamiętającym o Polakach na Ziemiach Wschodnich. To wyjątkowy dzień dla naszych rodaków mieszkających w na Ukrainie, w szczególności w Żytomierzu. Jestem dumny, że mogłem przyczynić się do upamiętnienia Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego. Miałem zaszczyt poznać osobiście Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego i współpracować w ramach różnych przedsięwzięć doradczych oraz seminariów naukowych 

– powiedział portalowi Niezalezna.pl Jarosław Grzywiński.

Uważam, że rolą państwa polskiego jest wspieranie polskiej społeczności mieszkającej poza granicami Polski. Dlatego będę zawsze wspierał inicjatywy społeczne mające na celu integrację środowisk polskich poza naszymi granicami. Jesteśmy także zaangażowani w programy edukacyjne i stypendialne dla młodzieży objętej ustawą repatriacyjną. Będziemy wspierać aktywnie polską młodzież mieszkającą na Ziemiach Wschodnich. Jest to nasz zaszczytny obowiązek 

– podkreślił prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.