Ponad 200 tys. uczniów klas I-III poznających tajniki królewskiej gry w prawie 1000 placówkach w 16 województwach oraz 3500 przeszkolonych nauczycieli to dopiero początek edukacyjnej „reformy" - uważają organizatorzy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole".

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką, poprzez wskazanie im atrakcyjnej ścieżki kształcenia, czyli gry w szachy. Od nowego roku szkolnego akcja obejmie niemal 300 tysięcy dzieci w klasach I-III. Ważne, aby wtedy pokazać uczniom, że nauka może być interesująca i satysfakcjonująca. Sposobem na to jest rozwijający się obecnie trend edutainment, czyli łączenia rozrywki z edukacją - poinformował Krzysztof Góra z Polskiego Związku Szachowego.
 

Czego może nauczyć królewska gra? Przede wszystkim logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej, koncentracji i długotrwałej pracy intelektualnej. Trudno doszukać się innej formy nauczania, która poprzez rozrywkę wzbogaca młodego człowieka o tak szerokie umiejętności

– podkreślił Góra.

W 2012 r.Parlament Europejski przyjął tekst deklaracji wzywającej wszystkie kraje członkowskie Unii do wprowadzania nauki gry w szachy w placówkach oświatowych. Wtedy też powstał projekt "Edukacja przez Szachy w Szkole", którego korzyści dostrzega kadra nauczycielska.

Szachy odmieniły naszą szkołę. Oprócz kształtowania umiejętności typowo matematycznych, wspierają także rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci. Uczą cierpliwości, systematyczności, pilności, dyscypliny, postępowania według zasad fair play oraz szacunku dla rywala. Dodatkową, a często pomijaną korzyścią jest także integracja dzieci i nauczycieli, biorących udział w projekcie, poprzez udział we wspólnych imprezach

- zwróciła uwagę Jolanta Katarzyna Dados, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. ks. Grzegorza Piramowicza w Kurowie.

Program edukacyjny uzupełnia system rozgrywek dla dzieci. W tym roku punktem kulminacyjnym będzie turniej finałowy w hali stołecznego Torwaru 2 czerwca.

Do kadry nauczycielskiej skierowane są także ogólnopolskie konferencje metodyczne. Najbliższa odbędzie się 19-20 maja w Warszawie z udziałem ekspertów m.in. z Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Projekt "Edukacja przez Szachy w Szkole" organizowany jest od 2013 r. przez Polski Związek Szachowy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz wojewódzkimi związkami szachowymi i samorządami lokalnymi. Polega na wprowadzaniu nauki królewskiej gry jako zajęć obowiązkowych dla klas I-III w wymiarze minimum godziny lekcyjnej tygodniowo przez co najmniej dwa lata. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela danej szkoły przeszkolonego przez Polski Związek Szachowy i kończą się oceną opisową z zajęć na świadectwie.