Wbrew spekulacjom medialnym Polska nie spotkała się z falą krytycznych uwag ze strony większości państw biorących udział w Powszechnym Przeglądzie Okresowym (UPR) Polski, który odbył się wczoraj w Genewie - głosi środowy komunikat Biura Rzecznika Prasowego MSZ. Wczoraj temat „grillowały” media sprzyjające tzw. totalnej opozycji.

Polskiej delegacji, w której skład weszli przedstawiciele MSZ, MS, MSWiA, MZ, MEN, Prokuratury Krajowej, MRPiPS, jak również przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Służby Więziennej, KG Policji i Straży Granicznej, przewodniczyła wiceminister SZ Renata Szczęch.

Podczas spotkania polska delegacja przedstawiła raport rządu RP, który obejmuje lata 2012-2016, a zatem uwzględnia głównie działania poprzedniego rządu, i odnosi się przede wszystkim do rekomendacji przekazanych Polsce podczas poprzedniego cyklu przeglądowego w 2012 roku. Polska otrzymała wówczas ponad 120 rekomendacji

- zaznaczono.


Według komunikatu MSZ „w trakcie sesji przeglądowej ok. 70 państw członkowskich ONZ przekazało rekomendacje, zadawało pytania, wyrażało uznanie lub przedstawiło uwagi do działań Polski w odniesieniu do realizacji rekomendacji z poprzedniego cyklu przeglądowego”.

Delegacja RP na bieżąco przekazywała wyjaśnienia i odpowiedzi na zdecydowaną większość pytań i uwag podnoszonych przez poszczególne państwa

- napisano w komunikacie.

Wbrew spekulacjom medialnym, Polska nie spotkała się z falą krytycznych uwag ze strony większości państw biorących udział w przeglądzie. Przypominamy, że podstawowym założeniem UPR jest przekazywanie państwom rekomendacji, mających na celu poprawę sytuacji praw człowieka. Warto zauważyć, że większość delegacji zabierających głos w przeglądzie Polski, w swoich krótkich wystąpieniach, wyrażała uznanie dla Polski za postęp dokonany w zakresie ochrony praw człowieka

- podkreślono w komunikacie MSZ.

Jak zaznaczono, Polska była oceniana pozytywnie m.in. za swoje działania na rzecz redukcji ubóstwa wśród dzieci poprzez wprowadzenie programu 500+.

Pozytywnie przyjęto fakt ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Z uznaniem odniesiono się do kwestii przystąpienia przez Polskę od 2012 r. do ważnych konwencji międzynarodowych (m.in. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych)

- podkreślono w komunikacie.

Według MSZ „w większości wystąpień państwa członkowskie odnotowywały postępy Polski w szeregu kwestii z zakresu ochrony praw człowieka, w tym w ramach walki z handlem ludźmi, działań na rzecz równego traktowania oraz praw dziecka”.

W tym kontekście państwa rekomendowały kontynuowanie wysiłków na rzecz wzmacniania praw kobiet; walki z dyskryminacją, mową nienawiści i rasizmem, a także wskazywały na potrzebę działań na rzecz niezależności mediów i wymiaru sądownictwa

- zaznaczono.

Jak napisano w komunikacie, dla uzyskania obiektywnego obrazu UPR, warto dokonać porównania przebiegu polskiego przeglądu z przebiegiem UPR innych państw UE.

Liczba państw, która wzięła udział w polskim UPR to 72. W brytyjskim uczestniczyło ponad 90 delegacji. W przeglądzie Finlandii wzięło udział ok. 80. Na listę mówców w przeglądzie Holandii (który odbędzie się 10 maja) wpisało się 98 delegacji. Podobnie jak w przypadku Polski, w ocenie pozostałych państw UE poddanych przeglądowi, znalazły się zarówno elementy krytyczne, jak i takie, które doceniały postęp w zakresie ochrony i promocji praw człowieka

- podkreśla MSZ.

Zapowiedziano, że „do wszystkich rekomendacji państw członkowskich strona polska odniesie się w ramach przyjętego trybu mechanizmu UPR, podczas przyjmowania raportu z naszego z przeglądu UPR we wrześniu 2017 roku”.

UPR jest mechanizmem o charakterze rutynowym i nieuzasadnione są oceny, wskazujące na rzekomą zmasowaną krytykę Polski przez państwa ONZ

- podkreślił resort spraw zagranicznych.

Tymczasem tak przedstawiały sprawę media zwalczające rząd PiS: