Dzisiaj o godzinie 12.30 w sali im. Lecha Kaczyńskiego, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, wiceminister środowiska Mariusz Gajda oraz prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, podpiszą porozumienie o dofinansowaniu projektów dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gdańsku. Gospodarzem spotkania jest Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ!

Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na projekt  pod nazwą: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”. Całkowity koszt gdańskiego projektu to ponad 131 mln złotych.

Budowa trzech nowych zbiorników retencyjnych, poszerzenie zasięgu kanalizacji deszczowej na Osowej, w Kokoszkach i na osiedlu Strzyża, a także regulacja potoku w Kokoszkach – to inwestycje, które uda się zrealizować dzięki dofinansowaniu, jakie Gdańsk otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W ramach dofinansowania Gdańsk zbuduje trzy nowe zbiorniki retencyjne, poszerzy zasięg kanalizacji deszczowej a także ureguluje potok w dzielnicy Kokoszki.

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ: