Jak Polska weszła do Europy

Słowo „Europa” nie kojarzy się dziś tak pozytywnie jak 20–30 lat temu. Lecz to wciąż synonim wysokich standardów gospodarczych i socjalnych.

Słowo „Europa” nie kojarzy się dziś tak pozytywnie jak 20–30 lat temu. Lecz to wciąż synonim wysokich standardów gospodarczych i socjalnych. Niestety, pod względem sytuacji rodzin wielodzietnych przez ćwierć wieku Polska była bliżej Eurazji niż Europy.

Wielodzietność przeważnie oznaczała wykluczenie społeczne. Pod względem sytuacji materialnej takich rodzin w unijnych statystykach Polska była na szarym końcu. Zasadniczą zmianę przyniósł program 500+. Po jego wprowadzeniu średni dochód rodziny z trojgiem i więcej dzieci liczony według parytetu siły nabywczej (PPS), eliminującego różnice w cenach dóbr i usług, na osobę w Polsce okazuje się wyższy niż np. w Portugali, Estonii i Czechach, a porównywalny z tym w Hiszpanii i Włoszech. A jeszcze w 2005 r. choćby włoskie rodziny mogły sobie pozwolić na trzy razy więcej niż polskie.
 

 

Źródło:

#Polska #Europa #500+

Marcin Herman
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo