Na mocy umowy podpisanej w czwartek przez ministra Piotra Glińskiego i prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, Toruń otrzyma ok. 54,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację II etapu projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowity koszt trzynastu inwestycji, które wchodzą w skład tego pakietu wyniesie niespełna 71,5 mln zł.

Miasto realizowało będzie projekt rewitalizacyjny wraz z parafiami, samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacją pozarządową. Prace przewidziano w Domu Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika, CK Zamek Krzyżacki, Pałacu Dąmbskich, kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła, kościele katedralnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła, kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. św. Szczepana, zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim, ruinach kościoła i klasztoru podominikańskiego, Dworze Mieszczańskim, Stawie Komtura oraz w Domu Harcerza.

Jestem niezwykle zadowolony, że realizacja tak kosztownego zadania będzie możliwa właśnie w Toruniu. Jestem z tym miastem szczególnie związany, chociażby z racji wykładów, które miałem na tutejszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Humanistycznym. Ten ma swoją siedzibę w kompleksie staromiejskim

– mówił minister Gliński w Toruniu. Przypomniał też, że w lipcu w Krakowie odbędzie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. „Podczas niej będziemy mogli się pochwalić tym, w jak wymierny sposób dbamy o miejsca wpisane na tę prestiżową listę” - dodał Gliński. Zaznaczył, że „w tej chwili inwestycje w kulturę są najbardziej wartościowe i najcenniejsze z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego na całym świecie”.

Prezydent miasta podkreślił, iż w Toruniu jest jeden z czterech w Polsce – obok Warszawy, Krakowa i Zamościa – zespołów miejskich wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym roku zaś mija 20 lat od chwili wpisania toruńskiej Starówki do grona najcenniejszych zabytków na świecie.