W ostatnim tygodniu kwietnia doszło do pierwszego w historii Sił Zbrojnych RP zgrupowania pododdziałów wyposażonych w bezzałogowe statki powietrzne (BSP) - informuje 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. 

W szkoleniu udział wzięła również obsługa z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, wyposażona w BSP Fly Eye.  Szkolenie zrealizowano na obiektach 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. 

Tydzień szkoleniowy został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmował część teoretyczną, w ramach której poruszano m.in. problematykę meteorologii, przepisów lotniczych, bezpieczeństwa lotów oraz zarządzania ryzykiem. Podsumowaniem tego etapu był sprawdzian wiedzy stosowanej. Tego rodzaju sprawdzian operatorzy BSP są obowiązani zdawać przed wyznaczoną komisją raz w roku, celem weryfikacji posiadanej wiedzy - czytamy na portalu.

Drugi etap obejmował działanie praktyczne. Zaprezentowane zostały możliwości bezzałogowych statków powietrznych klasy mini (typu Orbiter oraz Fly Eye). Pozostały czas szkoleniowy wypełniły loty treningowe, zarówno dzienne jak i nocne. Dodatkową trudnością dla obsług, wykonujących loty było operowanie w przestrzeni powietrznej lotniska wojskowego w Mirosławcu, na którym odbywały się planowe loty śmigłowców oraz innych środków powietrznych - podaje wielkopolska brygada.

Szkolenie podsumowało wystąpienie przedstawiciela Oddziału Bezzałogowych Środków Walki, który wskazał kierunki rozwoju BSP w Siłach Zbrojnych RP. Zapewnił, że szkolenie tego typu będzie początkiem cyklicznych zajęć mających na celu wymianę doświadczeń w kontekście działań operacyjnych wykonywanych przez operatorów BSP w kraju i poza jego granicami - czytamy.