W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2017 roku odbywa się ćwiczenie Systemu Wykrywania Skażeń państw NATO pod kryptonimem Brave Beduin 2017 z udziałem żołnierzy - chemików z Polski. Tegoroczna edycja ma dla nich szczególny charakter ponieważ organizatorzy, doceniając wiedzę, umiejętności i profesjonalizm polskich żołnierzy, powierzyli im podczas ćwiczenia wiodącą rolę - informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniu uczestniczy ok. 300 specjalistów systemu wykrywania skażeń z Danii, Niemiec, Polski, Belgii, Francji, Włoch, USA, Rumunii, Łotwy, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Na co dzień realizują oni zadania w ramach struktur Paktu Północnoatlantyckiego, jak i członkostwa w programie Partnerstwo dla Pokoju (PfP)  - czytamy na portalu.

Celem ćwiczenia Brave Beduin jest doskonalenie współpracy komórek analitycznych systemu wykrywania skażeń międzynarodowych sił połączonych w sytuacji stosowania przez przeciwnika broni masowego rażenia. Działania te obejmują przede wszystkim skuteczne alarmowanie pododdziałów, prowadzenie rozpoznania skażeń oraz stosowanie najbardziej optymalnych przedsięwzięć związanych z unikaniem narażenia na skażenia - podaje DG RSZ.

Od wielu lat Polska aktywnie uczestniczy w ćwiczeniu Brave Beduin. Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, rozpoczynając udział od podstawowych ośrodków szczebla brygady, stopniowo zdobywali doświadczenie i z każdym rokiem konsekwentnie budowali renomę polskich specjalistów od systemu wykrywania skażeń. Ostatnie lata związane były z pełnieniem prestiżowej roli jednego z czterech ośrodków strefowych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie rozpoznania skażeń w rejonach odpowiedzialności sil połączonych. Rok 2017 to kolejny ważny etap rozwoju w historii udziału polskich specjalistów w ćwiczeniu Brave Beduin. Polski ośrodek został głównym ogniwem analitycznym wszystkich sił połączonych biorących udział w ćwiczeniu. Warto zaznaczyć, ze dopiero drugi raz w trzydziestoletniej historii ćwiczenia rolę ta pełnią specjaliści z kraju innego niż Dania.