1 sierpnia 1919 r. Sejm uchwalił ustawę o fladze narodowej, w której napisano: „za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony”.

Święto Flagi RP zostało ustanowione w 2004 r. Wybór tego dnia nie był przypadkowy. Chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, oraz o wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi i podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii.

W mediach społecznościowych dużym zainteresowaniem cieszy się film przedstawiający historię barw narodowych.

Zobacz wideo: